Gå til indhold

Undersøgelse af kommunernes brug af børnehuse i sager om overgreb mod børn

Ankestyrelsen har undersøgt, hvilke forhold som har betydning for, om kommunerne involverer børnehusene i sager, hvor der er viden eller mistanke om overgreb mod børn, og hvilke årsager der kan være til, at kommunerne underlader at involvere børnehusene i tilfælde, hvor de, jf. bekendtgørelsen, burde.

Baggrunden er, at Social- og Boligstyrelsens årsrapport for kommunernes brug af børnehuse viser regionale og betydelige kommunale forskelle på, i hvor stor udstrækning børnehusene bliver involveret i sager om overgreb mod børn.

Undersøgelsen bygger på interview med kommuner og børnehuse samt en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner. 

Undersøgelsen er bestilt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet som led i aftalen om ”Børnene Først". 

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 11.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring