Gå til indhold

Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse

En praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne er blevet bedre til at vurdere, hvornår en borger har ret til et fleksjob. Undersøgelsen viser dog også, at der i 26 procent af sagerne er bevilget fleksjob uden, at der var tilstrækkeligt grundlag for det. I den forrige undersøgelse fra 2008 var Ankestyrelsen ikke enig med kommunerne i 43 procent af bevillingerne. 

Arbejdsprøvning skal være relevant og dækkende

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at kommunerne i nogle tilfælde tilkender fleksjob til personer, selvom arbejdsevnen ikke er varigt og væsentligt nedsat. Undersøgelsen viser også, at arbejdsprøvningen ofte ikke har været relevant eller fyldestgørende. 

Også fejl i afgørelser hos Beskæftigelsesankenævnene

Ankestyrelsen har for første gang undersøgt, om Beskæftigelsesankenævnene har fulgt lovgivning og praksis, når de ændrer et kommunalt afslag på fleksjob til bevilling af fleksjob. 

Undersøgelsen viser, at Ankestyrelsen ikke er enig med hver fjerde af nævnenes afgørelser om at bevillige fleksjob. Ankestyrelsen gør opmærksom på, at nævnene kun kan ændre kommunernes afslag på fleksjob, når der er fyldestgørende grundlag herfor. 

164 afgørelser er undersøgt

I undersøgelsen indgår 164 afgørelser, heraf 132 fra 14 kommuner og 32 afgørelser fra samtlige 5 beskæftigelsesankenævn 72 af de kommunale afgørelser omhandler bevilling af fleksjob. 60 afgørelser omhandler revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse.

14 kommuner og 5 nævn har medvirket i undersøgelsen: 

 • Brønderslev 
 • Esbjerg 
 • Frederikshavn 
 • Horsens 
 • Hvidovre 
 • Høje Taastrup 
 • Hørsholm 
 • København 
 • Køge 
 • Middelfart 
 • Odder 
 • Roskilde 
 • Sønderborg 
 • Århus 

 

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring