Gå til indhold

Kommunernes anvendelse af de ændrede handlekommuneregler

Ankestyrelsen har i foråret 2012 evalueret de ændrede handlekommuner på det specialiserede socialområde.

Evalueringen er gennemført på vegne af Social- og Integrationsministeriet.

Den samlede rapport ligger som pdf i øverste højre hjørne. Den kan også findes på Folketingets hjemmeside.

De ændrede handlekommuneregler på det specialiserede socialområde

Med virkning fra 1. august 2010 er handlekommunereglerne, jf. retssikkerhedslovens § 9, stk. 7, ændret. De ændrede regler indebærer, at kommunerne forbliver handlekommune i relation til serviceloven for borgere, der med kommunens eller anden offentlig myndigheds medvirken visiteres til et botilbud i anden kommune. 

De ændrede regler skal skabe større sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar hos de enkelte kommuner.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring