Gå til indhold

Børn og mødre på krisecentre oplever psykologhjælp som en god ordning

Børn og mødre på krisecentre oplever psykologhjælp som en god ordning

Ankestyrelsen og SFI har for Socialstyrelsen evalueret ordningen, som tilbyder psykologhjælp til børn, der tager ophold på et krisecenter med deres mor.

Evalueringen afdækker hvor mange børn, der årligt modtager psykologhjælp i forbindelse med ophold på krisecenter, hvordan kommunerne har implementeret og anvender ordningen. Via interviews er det under undersøgt, hvordan tilbuddet fungerer for børn og mødre.

Godt halvdelen af børn på krisecentre modtager psykologhjælp

Evalueringen viser, at alle børn præsenteres for tilbuddet om psykologhjælp. Omkring halvdelen af de børn, der kom på krisecenter i 2011, modtog psykologhjælp. Krisecentrene oplyser, at børn og unge, der bor mindre end en uge på et krisecenter, sjældent tager imod psykologhjælp. For gruppen af børn, der bor længere end en uge, skønner krisecentrene, at mellem halvdelen og tre fjerdedele tager imod tilbuddet om psykologhjælp.

Kommunerne er opmærksomme på, at de er forpligtet til at tilbyde psykologhjælp

Evalueringen viser også, at alle kommuner er opmærksomme på deres forpligtelse til at tilbyde psykologhjælp til børn, der kommer med deres mor på krisecenter. For de fleste kommuner udmøntes tilbuddet ad hoc, hvilket vil sige, at kommunerne handler fra sag til sag. I 24 kommuner har kommunen aftaler med krisecentrene om, at det er krisecenteret, som tilbyder psykologhjælpen. 

Kommunerne får ikke altid besked, når et barn kommer på krisecentre

Kommunerne peger blandt andet på, at det kan være en udfordring at kommunen ikke altid får kendskab til alle børn, der tager ophold på et krisecenter. Det betyder, at kommunerne ikke har fuldt overblik over, hvor mange børn, der tager ophold og/eller tilbydes psykologhjælpen.

Børn og mødre har glæde af psykologordningen

SFI har gennemført interviews med børn, mødre, psykologer og ansatte fra i alt otte krisecentre fordelt over hele landet. Herigennem har det været muligt at afdække de interviewedes oplevelse af psykologordningen. 

Børnene finder det givtigt at tale med en voksen, og børnene lægger vægt på, at de i kontakten med psykologen er blevet synlige for et voksent menneske. Også mødrene kan mærke en umiddelbar positiv virkning på børnene.

De interviewede psykologer er enige om, at psykologhjælpen har positiv betydning for næsten alle de børn, de har været i kontakt med.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring