Rapport om adoption uden samtykke

Undersøgelsen har fokus på kommunernes kendskab til og
brug af reglerne, efter de blev lempet i oktober 2015. Den fortæller også om kommunernes brug af mulighederne for råd og vejledning.

Undersøgelsen belyser:

  • kommunernes vurdering af deres kendskab til reglerne og i hvilken grad de er klædt på til at bruge dem
  • barrierer og tvivlsspørgsmål for kommunerne i forhold til at bruge reglerne
  • i hvilket omfang kommunerne har gjort brug af mulighederne for rådgivning og vejledning på området, og hvad det har betydet.

Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring