Gå til indhold

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle, 2010-2013, og fremadrettet

Denne rapport giver et samlet overblik over de gennemførte undersøgelser med fokus på undersøgelsesmetoden, regler på området, karakteristika i de undersøgte sager og undersøgelsernes vigtigste resultater.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring