Gå til indhold

Kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg

Ankestyrelsen har undersøgt udvalgte kommuners brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg.

I undersøgelsen belyser vi, hvordan udvalgte kommuner benytter forældrepålæg og børne- og ungepålæg, herunder om de bruger pålæggene præventivt. Vi belyser også, hvilke forhold der kan have betydning for kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg. Endelig undersøger vi, om kommunernes anvendelse er i overensstemmelse med regler og praksis.

Undersøgelsen er baseret på en juridisk gennemgang af 18 sager om forældrepålæg og to sager om børne- og ungepålæg. Derudover bygger undersøgelsen på data fra fire gruppeinterview med teamledere, en konsulent og en fagspecialist fra i alt ni kommuner.

Undersøgelsen er bestilt af Social- Bolig og Ældreministeriet (tidligere Social- og Ældreministeriet) i forbindelse med Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser fra 2018, jf. pkt. 22 i aftaleteksten.


Hent publikationen

Kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg - Handicaptilgængelig version

Bilagsrapport - Kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg

Bilagsrapport - Kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg - Handicaptilgængelig version

Resumé af en praksisundersøgelse - Kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg

Resumé af en praksisundersøgelse - Kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg

Sidst opdateret 07.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring