Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 10/2011

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE – mærket maskine
  • Sag nr. 2 Påbud om forsvarlig anvendelse af ældre - ikke CE mærkede – maskiner
  • Sag nr. 3 Påbud om at standse arbejde udført uden fastgjort faldline
  • Sag nr. 4 Krav om kontrol af trykluftanlæg til brug for luftforsynet åndedrætsværn

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring