Gå til indhold

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse af fleksjob efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2013 i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen.

Som led i reformen blev der indført nye regler for at bevilge fleksjob til borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne, hvor der er mulighed for, at deres arbejdsevne kan udvikles inden for en rimelig periode.

Praksisundersøgelsen er gennemført som et led i Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed. Fokus var på at undersøge kommunernes vurderinger af borgernes aktuelt meget begrænsede arbejdsevne, og hvilke udviklingsmuligheder kommunerne vurderer, at der er til stede.

Undervejs i forløbet blev Ankestyrelsens fokus udvidet, da undersøgelsen viste, at der i en del af de indkaldte sager ikke var foretaget en tilstrækkelig beskæftigelsesmæssig og helbredsmæssig afklaring af borgerne, og at det derfor ikke var dokumenteret, at borgerne var i målgruppen for fleksjob.

Endvidere viste de indsendte sager, at kommunerne generelt ikke anvender reglerne om fastholdelsesfleksjob, som blev indført med fleksjobreformen 1. januar 2013, i sager, hvor der er bevilget fastholdelsesfleksjob.

Ankestyrelsen har derfor, ud over at undersøge kommunernes vurderinger af borgernes aktuelt meget begrænsede arbejdsevne og udviklingsmulighederne, undersøgt de ni sager om fastholdelsesfleksjob, og om afgørelserne om ret til fleksjob i de 130 sager er korrekte.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring