Gå til indhold

Kommunernes brug af handleplaner til anbragte børn og unge

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes brug af handleplaner i anbringelsessager. Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af en række sager, en spørgeskemaundersøgelse blandt anbringelsessteder og interview med medarbejdere fra kommuner og anbringelsessteder.

Undersøgelsen belyser:

  • Hvilken betydning handleplaner har for kvaliteten af anbringelser
  • Om kommunerne udarbejder handleplaner, og hvilke udfordringer de oplever i forbindelse med udarbejdelsen
  • Om kommunerne udleverer handleplaner til anbringelsessteder i forbindelse med iværksættelsen, og hvilken rolle handleplanen har i iværksættelsen af anbringelsen
  • Om kommunerne udleverer reviderede handleplaner og hvilken betydning handleplaner har i forbindelse med opfølgning i anbringelsessager

Undersøgelsen består af en gennemgang af 225 sager fra 25 kommuner. Af de 225 sager har VISO og en børnesagkyndig desuden hver gennemgået 15 sager.

Undersøgelsen består også af en spørgeskemaundersøgelse blandt en stikprøve af anbringelsessteder og interview med kommuner, plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.

 

Det har undersøgelsen givet anledning til

Ankestyrelsen har som opfølgning på undersøgelsen reserveret et antal læringsteambesøg. Besøgene tilbydes til de kommuner, der har deltaget i undersøgelsen.

Et læringsteambesøg foretages altid med udgangspunkt i 3 – 4 konkrete sager udvalgt af kommunen. Udgangspunktet er dialog om udvalgte emner mellem den pågældende kommunes medarbejdere og medarbejdere fra Ankestyrelsen. I forbindelse med læringsteambesøg kan Ankestyrelsen endvidere gennemgå regler og relevant praksis. Et læringsteambesøg varer 3 – 4 timer.

Læs mere om muligheden for at få besøg af Ankestyrelsens læringsteam på vores hjemmeside


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring