Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Ankestyrelsen har gennemgået 50 ikke-påklagede sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance fra 13 kommuner for at belyse kommunernes sagsbehandling. Praksisundersøgelsen har haft særligt fokus på personkredsen og udmålingen af hjælpen.

Baggrunden for undersøgelsen er, at Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg i september 2017 bad børne- og socialministeren om at tage initiativ til en praksisundersøgelse af bestemmelserne om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance. Desuden har Ankestyrelsens Rådgivende Praksisudvalg også ønsket, at vi gennemfører en praksisundersøgelse af områderne.

Derudover belyser vi i en spørgeskemaundersøgelse:

  • Om kommunerne tilbyder oplæring i at være arbejdsleder/arbejdsgiver efter § 85 i serviceloven, før den frakender støtten, eller før den giver afslag.
  • Kommunernes administrationsbidrag, herunder størrelsen og hvorvidt der er sket ændringer i bidragets størrelse inden for de seneste år.
  • Kommunernes praksis for at dække overvågning, der ikke kan dækkes efter servicelovens § 95.

Formålet med praksisundersøgelsen er at sætte fokus på udfordringer og styrker i udvalgte kommuners sagsbehandling, som vil være vedkommende og genkendelige for de pågældende kommuner og andre kommuner, og som de dermed kan bruge i et læringsøjemed. Tanken er, at kommunale sagsbehandlere kan gå ind og få vejledning om netop det spørgsmål, de arbejder med.


Hent publikationen

Sidst opdateret 14.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring