Gå til indhold

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis, når de træffer afgørelser om sanktion over for borgere der modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter §§ 37, 39, nr. 7, 39, nr. 8, og 40 a, i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). Ankestyrelsen har gennemgået 131 sager med henblik på at vurdere, om afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis på området.


Denne undersøgelse er den anden af i alt tre praksisundersøgelser Ankestyrelsen gennemfører om kommunernes anvendelse af sanktioner over for modtagere af uddannelses- og kontanthjælp.

Baggrunden for undersøgelsen er, at den daværende regering i 2013 indgik en politisk aftale med V, DF, K og LA om en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen er efterfølgende gennemført med virkning fra den 1. januar 2014. Det fremgår af "Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job", at aftalepartierne er enige om, at Ankestyrelsen fra 2014 til 2016 skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i kommunerne.

De 131 sager, der indgår i undersøgelsen for 2015, er fordelt på fire forskellige målinger:

  • 78 sager hvor borgeren har fået en sanktion efter aktivlovens § 37, for at udeblive fra en samtale uden rimelig grund 
  • 4 sager hvor borgeren har fået en punktsanktion efter aktivlovens § 39, nr. 7, for at undlade at overholde en aftale om jobsøgning uden rimelig grund 
  • 29 sager hvor borgeren har fået en punktsanktion efter aktivlovens § 39, nr. 8, for, uden rimelig grund, at undlade at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet indenfor den fastsatte frist 
  • 20 sager hvor borgeren har fået en skærpet sanktion efter aktivlovens § 40 a, for gentagende gange, uden rimelig grund, at undlade at stå til rådighed og kommunen konkret vurderer, at borgeren dermed udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud mv.

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring