Gå til indhold

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2009

Ligebehandlingsnævnets første årsberetning

Ligebehandlingsnævnet har netop udsendt sin første årsberetning.

Her er en kort omtale af alle sager, som er afgjort af nævnet i 2009. Beretningen indeholder desuden artikler om nævnets arbejdsform. Der er også artikler om centrale problemstillinger indenfor de forskellige diskriminationsområder.  

Stolt formand

Ligebehandlingsnævnets formand, landsdommer Tuk Bagger udtaler: "Jeg er stolt over, at vi kan udsende en beretning, som viser, at nævnet i løbet af sit første år er kommet rigtig godt i gang. Klagerne til nævnet viser, at der er et behov for at have et sted at gå hen, når man oplever at blive forskelsbehandlet. Vi har videreført og udviklet den praksis, som allerede var etableret med hensyn til kønsligestilling og etnisk ligestilling både på og uden for arbejdsmarkedet. Desuden har vi navnlig i spørgsmål om aldersdiskrimination givet vigtige signaler om, at arbejdsmarkedet skal lade være med at bruge alder som begrundelse for at ansætte eller afskedige". 

Flere sager end vi får kendskab til

Tuk Bagger håber, at beretningen også kan være med til at udbrede kendskabet til Ligebehandlingsnævnet. "Jeg synes, at vi allerede har fået god og dækkende presseomtale. Interesseorganisationerne har medvirket fint til at sprede kendskabet til klagemulighederne, men jeg er også helt sikker på, at der er flere sager rundt omkring i landet, end vi får kendskab til. Derfor vil vi fortsat informere om Ligebehandlingsnævnet, hvor vi kan komme til det," siger Tuk Bagger.


Hent publikationen


Bestil trykt udgave af publikationen

Felter markeret med   skal udfyldes

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring