Gå til indhold

Sanktioner 1 – Praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale

Ankestyrelsen har udarbejdet en ny undersøgelse, der ser nærmere på kommunernes brug af sanktioner.

Ankestyrelsen har gennemgået 95 sager fra 10 kommuner, hvor kommunen har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat kontanthjælpsmodtager, der er udeblevet fra et tilbud eller en samtale. Undersøgelsen er den første af tre undersøgelser, der ser nærmere på kommunernes praksis efter, at reglerne om sanktioner blev lempet i 2020.

I undersøgelsen har vi særligt fokus på, om kommunen tager de hensyn til de aktivitetsparate borgere, som fortsat gælder efter lempelsen af reglerne. Herunder en vurdering af, om en sanktion vil fremme den aktivitetsparate borgers rådighed, og om der er andre forhold end de rimelige grunde, som kan føre til, at den aktivitetsparate borger ikke skal opfylde sin rådighedsforpligtelse. Vi ser desuden på, hvorvidt borgeren er blevet vejledt korrekt og om udvalgte forvaltningsmæssige regler er blevet overholdt såsom begrundelse og sagsoplysning.

Undersøgelsen er er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.


Hent publikationen

Pixi - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sanktioner

Bilagsrapport til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sanktioner

Sidst opdateret 21.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring