Gå til indhold

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2011

2011 var et travlt år for nævnet, ikke mindst i kraft af et stigende antal klagesager i forhold til de tidligere år, som har betydet flere nævnsmøder og flere afgjorte sager pr. møde. Således blev der i 2011 modtaget 347 sager mod 286 sager i 2010, og nævnet holdt 24 møder mod 20 i 2010. I alt blev der i 2011 afgjort 191 sager, hvor tallet året før var 122 sager. Nævnet har desuden deltaget i en lang række andre aktiviteter. Vi har blandt andet haft besøg af udenlandske delegationer af embedsmænd, som kom til Danmark for at søge inspiration og viden i nævnet, ligesom nævnets afgørelser ofte har været omtalt i medierne.

Flest sager om "andre forskelsbehandlingsgrunde"

2011 var desuden året, hvor sager om de "andre forskelsbehandlingsgrunde" (alder, handicap med videre inden for arbejdsmarkedet), fyldte meget i forhold til de tidligere år. Af de 191 afgjorte sager i 2011 drejede de 79 sig således om alder og handicap, hvilket er mere end en fordobling set i forhold til 2010.

Fastsættelse af praksis

Nævnet fik i 2011 også lejlighed til at fastsætte praksis på en række områder, herunder på sagsområder, som der ikke tidligere har været behandlet sager om. Blandt andet traf nævnet afgørelse i en sag om forskelsbehandling på grund af social oprindelse, ligesom nævnet i en række sager tog stilling til spørgsmålet om, hvem der kan indbringe en klage for nævnet.

Du kan læse mere om dette og meget andet i Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2011.


Hent publikationen


Bestil trykt udgave af publikationen

Felter markeret med   skal udfyldes

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring