Gå til indhold

Indvandreres og efterkommeres vej gennem de faglige uddannelser

Undersøgelsen viser at mere end halvdelen af de nydanske mænd falder fra på erhvervsuddannelserne. Næsten dobbelt så mange nydanske mænd med ikke-vestlig oprindelse, som mænd med dansk oprindelse, falder fra på erhvervsuddannelserne

De nydanske unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse finder langt oftere arbejde end dem, der ikke gennemfører uddannelsen.

Derfor er det et alvorligt problem, mere end halvdelen af de nydanskere, der begynder på en erhvervsuddannelse, falder fra igen. Blandt personer med dansk oprindelse er det til sammenligning omkring en tredjedel, der falder fra.

Rapporten viser også, at ressourcesvage forældre, dårlige skolekundskaber fra grundskolen og valg af indgange særligt bidrager til at forklare, hvorfor en større andel af de nydanske unge klarer sig dårligt på erhvervsuddannelserne.

Samtidig peges der på manglende praktikpladser som en vigtig faktor til at forstå, hvorfor så mange nydanskere falder fra.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring