Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 juni 2013

Tilfredshed med psykologhjælp til børn på krisecentre

Ankestyrelsen har i samarbejde med SFI evalueret den ordning, der tilbyder psykologhjælp til børn på krisecentre. Undersøgelsen viser, at både børn, mødre og psykologer generelt er tilfredse med ordningen. 

Psykisk skade - arbejdsulykke eller erhvervssygdom?

I en ny Principafgørelse om arbejdsskader har Ankestyrelsen forholdt sig til forskellen mellem en psykisk ulykke og en psykisk erhvervssygdom. 

Forløbet efter temamødet om psykiske arbejdsskader

I september 2012 holdt Ankestyrelsen et temamøde om psykiske arbejdsskader. Det er et område, som Ankestyrelsen fortsat har fokus på, og to nye principafgørelser belyser området yderligere. 

Når skadelidte ændrer forklaring i arbejdsskadesager

Ankestyrelsen modtager jævnligt nye oplysninger om hændelsesforløbet i arbejdsskadesager. Hvis de nye forklaringer strider mod tidligere forklaringer, vælger vi at lægge vægt på de oplysninger, der er givet kortest tid efter hændelsen. To nye byretsdomme understøtter denne praksis. 

Kan man blive gift i en svæveflyver over Vesterhavet af en kaptajn?

Man kan godt blive viet et mere fantasifuldt sted end i en kirke eller på et rådhus. Men den, der foretager vielsen, skal være bemyndiget til det, for et ægteskab er en juridisk kontrakt med store konsekvenser. 

FUNA - fusionen mellem Ankestyrelsen, de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene

Den 1. juli 2013 nedlægges de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene, og Ankestyrelsen bliver første og eneste administrative klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. Når kommunerne fremover videresender sager til Ankestyrelsen, skal de anvende et særligt klageskema. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Se de nyeste Principafgørelser fra Ankestyrelsen. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i juni udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • I tre konkrete sager har Ankestyrelsen afgjort, at en anerkendt arbejdsskade ikke var årsag til tilskadekomnes tandskade. Tandskaden kunne derfor ikke anerkendes som en arbejdsskade.
  • I to konkrete sagerhavde tilskadekomne kun ret til delvis dækning af udgifterne til tandbehandling, fordi der var forudgående behandlingsbehov. 
  • Beregning af årsløn, når tilskadekomne har haft en løs tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode inden arbejdsskaden. 
  • Efterbetaling af den særlige støtte og kontanthjælp.
  • En efterbetaling af kontanthjælp kan træde i stedet for de midler, som er anvendt til forsørgelse.

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring