Gå til indhold

Undersøgelse af forældrebetaling for døgntilbud

Ankestyrelsen har lavet en undersøgelse om forældrebetaling ved anbringelse af børn og unge under 18 år uden for hjemmet.

Undersøgelsen belyser kommunernes forvaltning af reglerne i betalingsbekendtgørelsen. Der er i undersøgelsen blandt andet fokus på omfanget af sager, hvor der bliver opkrævet forældrebetaling og årsager til, at forældre bliver fritaget for betaling.

Undersøgelsen er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne og interviews med kommunale ledere og medarbejdere i tre kommuner.


Hent publikationen

Sidst opdateret 23.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring