Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Påbud med frist om brug af værnefodtøj ved brug af pallestabler på lager
  • Sag nr. 2 Strakspåbud om brug af værnefodtøj ved brug af pallestabler på lager
  • Sag nr. 3 Krav om hensigtsmæssige adgangs- og flugtveje til og fra et stillads
  • Sag nr. 4 Ophævelse af påbud om undersøgelse af temperaturen i kontorer
  • Sag nr. 5 Ophævelse af påbud om at sikre forsvarlig rengøring under borde
  • Sag nr. 6 Krav til indretning af arbejdspladser, hvor der benyttes bærbar computer 
  • Sag nr. 7 Krav om at ansatte ikke udsættes for udstødningsgas fra kundebiler i en hal
  • Sag nr. 8 Delvis fastholdelse af påbud om at tage defekt el-værktøj ud af drift
  • Sag nr. 9 Lovpligtig uddannelse ved arbejde med isocyanater 
  • Sag nr. 10 Påbud til autoværksted om effektiv procesudsugning ved styren

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring