Gå til indhold

Brugerundersøgelse af danskuddanelserne

Det tidligere Social- og Integrationsministerium har i efteråret 2011 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.071 nuværende eller tidligere kursister på danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl..

Det tidligere Social- og Integrationsministeriet har i efteråret 2011 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.071 nuværende eller tidligere kursister på danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.. Fokus har været på nyankommne udlændinge, som modtager dansk som en del af den treårige danskuddannelsesret.

I undersøgelsen skelnes der løbende mellem kursister, som modtager danskuddannelse som led i et integrationsprogram, det drejer sig om familiesammenførte og flygtninge (I-kursister)  samt kursister henvist efter danskuddannelsesloven eller som en del af et introduktionsforløb, det drejer sig primært om selvforsørgende kursister såsom udenlandske arbejdstagere og internationale studerende (S-kursister).


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring