Gå til indhold

Færre ansøgninger om handicapbil

Ankestyrelsens bilstatistik 2011 over antallet af afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 viser, at:

  • Der var i alt 3.133 ansøgninger om støtte til køb af bil. Et fald på 4 pct. i forhold til 2010, hvor der var 3.276 ansøgninger 
  • Antallet af bevillinger faldt med 6 pct. i forhold til 2010, fra 1.898 til 1.776 
  • Der gives oftere afslag ved førstegangsansøgning end ved ansøgning om genbevilling. 61 pct. af førstegangsansøgningerne ender ud med afslag, mens der ved ansøgning om genbevilling gives afslag i 21 pct. af tilfældene

Fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige kommuner var for førstegangsansøgninger faldet med 5,7 uger fra 2010 til 2011, hvor den var 33,8 uger. I ansøgninger om genbevilling er sagsbehandlingstiden faldet med 2.5 uger til 28,8 uger.

Store forskelle mellem de enkelte kommuners sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid rækker over store forskelle i kommunernes sagsbehandlingstider. 60 kommuner afgjorde sagerne mellem 21 og 40 uger. 14 kommuner afgjorde sagerne under 21 uger og 7 kommuner havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over et år.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring