Gå til indhold

Årsstatistik 2013: Støtte til køb af handicapbiler

Fald i antallet af ansøgninger om handicapbil.

Ankestyrelsens bilstatistik 2013 over antallet af afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 viser, at:

  • der er sket et fald på 2 procent i antallet af ansøgninger, fra 2.884 ansøgninger i 2012 til 2.823 ansøgninger i 2013.
  • i 2013 fik 1.677 bevilget en handicapbil, hvoraf 1.083 var genbevilling af ny bil.
  • hovedparten af bevillingerne gives til trivselsbiler.

Sagsbehandlingstid
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle kommuner var for førstegangsansøgninger faldet med 0,7 uger fra 2012. I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 33,4 uger, mens den var faldet til 32,7 uger i 2013. I ansøgninger om genbevilling er sagsbehandlingstiden faldet med 1,6 uger - 29,8 i 2012 til 28,2 uger i 2013.

Store forskelle mellem de enkelte kommuners sagsbehandlingstid
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over store forskelle i kommunernes sagsbehandlingstider. 60 kommuner afgjorde sagerne mellem 21 og 40 uger. 18 kommuner afgjorde sagerne under 21 uger, og 20 kommuner havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over 40 uger, hvoraf 7 kommuner havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på mere end ét år.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring