Gå til indhold

Kommunernes anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser

Ankestyrelsen har for Social- og Integrationsministeriet gennemført en undersøgelse af kommunernes anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser i børnesager.

Forældrekompetenceundersøgelser anvendes hyppigst i anbringelsessager

83 kommuner har besvaret et spørgeskema, som viser, at:

  • I 2011 blev der udarbejdet 816 forældrekompetenceundersøgelser i de 83 kommuner. Antallet af rekvirerede forældrekompetenceundersøgelser varierer mellem kommunerne.
  • Forældrekompetenceundersøgelser anvendes hyppigst i sager, hvor der træffes afgørelse om at anbringe barnet/den unge. I 2011 blev der i 45 procent af de sager, hvor der blev indhentet forældrekompetenceundersøgelse, efterfølgende truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet.
  • Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres altid eller ofte af autoriserede psykologer.

Undersøgelserne afdækker i høj grad forældrenes forældreevner

Ankestyrelsens børnesagkyndige konsulenter har vurderet kvaliteten af 10 forældreevneundersøgelser. Vurderingen viser, at:

  • I 8 af de 10 undersøgelser er forældrenes evne til at varetage omsorgen for barnet eller den unge afdækket i høj grad eller i nogen grad. De børnesagkyndige vurderer, at undersøgelserne er sammenhængende og valide.
  • I stort set alle de gennemgåede undersøgelser har forældrene været informeret med formålet med undersøgelsen, og undersøgelsen er blevet gennemgået med forældrene

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring