Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Nyhedsbrev fra det kommunale og regionale tilsyn - februar 2023

24.02.2023

I nyhedsbrevet for februar kan du læse otte nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrise

31.01.2023

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om bevilling af hjælp til dækning af ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen. Det sker på baggrund af en ny principmeddelelse. Vi genoptager en sag af egen drift, hvis den er i strid med den praksis, som vi nu har udmeldt i den nye principmeddelelse.

Ny undersøgelse om erfaringer med henvendelser fra unge til ungekrisecenteret Joannahuset

30.01.2023

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan unge benytter sig af og oplever Joannahuset, samt hvordan udvalgte kommuner og Joannahuset oplever samarbejdet om de unges situationer. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommuner og unge oplever, at Joannahuset skaber værdi for børn og unge i krise eller kriselignende situationer, men at både kommunerne og Joannahuset oplever udfordringer i samarbejdet om de unges situationer.

Nyhedsbrev januar 2023 fra det kommunale og regionale tilsyn

26.01.2023

I nyhedsbrevet for januar kan du læse fire nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ankestyrelsen sætter nye projekter i gang for at komme tættere på borgerne

20.01.2023

Telefonopkald og forklarende animationsfilm skal hjælpe borgere til en styrket dialog med Ankestyrelsen om deres sager. Idéerne til projekterne er blevet til i et samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte og borgere, der har erfaring med socialt udsathed.

Kommunerne kan justere hjælp til borgerne i tilfælde af leveringshindringer

17.01.2023

I nogle tilfælde kan kommunerne ikke levere den bevilgede hjælp til borgerne. Ankestyrelsen har undersøgt, hvornår kommunerne kan justere i hjælpen, og hvordan justeringerne så skal ske.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

10.01.2023

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om karpaltunnelsyndrom

05.01.2023

Sager om karpaltunnelsyndrom kan genoptages, hvis sagen er blevet afvist alene med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunne bekræfte diagnosen.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

20.12.2022

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om henholdsvis sanktion for udeblivelse fra tilbud og sanktion for manglende meddelelse af sygdom.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2022

15.12.2022

Læs om vores nye principmeddelelser 16-22, 23-20 og 40-22 på henholdsvis børne- og arbejdsskadeområdet. Du kan også læse om Løsarbejderens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, blive klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger og endelig læse om Ankestyrelsens fortsatte fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet.

Ankestyrelsens julequiz – test din viden

14.12.2022

Hvor godt kender du Ankestyrelsen og vores fagområder? Test din viden i vores jule-quiz, hvor vi også har fundet på lidt svære spørgsmål til de særligt jura-interesserede.

Masser af vedkommende kurser i 2023

14.12.2022

Ankestyrelsen er klar med kursuskataloget for 2023, og du kan allerede nu tilmelde dig en lang række af spændende og højt faglige kurser. Ankechef Henrik Horster fortæller om det væsentlige ved at kende loven og den nyeste praksis, når man arbejder med borgeres retssikkerhed.

Nye praksisnotater inden for serviceloven

13.12.2022

To nye praksisnotater ser på henholdsvis praksis ved forsørgelse af børn i hjemmet og regler og praksis ved borgerstyret personlig assistance (BPA).

Ankestyrelsens webankeskemaer er overgået til en ny løsning

10.12.2022

Den eksisterende Webankeskema-løsning er blevet afløst af en ny løsning, Blanketmotoren. Den nye løsning drives af Erhvervsstyrelsen, og flere myndigheder anvender allerede løsningen i dag til indsendelse af blanketter.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

06.12.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Nyhedsbrev november 2022 fra det kommunale og regionale tilsyn

02.12.2022

I nyhedsbrevet for november kan du læse syv nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

29.11.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Nyt praksisnotat om samvær med anbragte børn

28.11.2022

Praksisnotatet ser nærmere på sager om samvær med anbragte børn.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

07.11.2022

To nye praksisnotater ser på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig, og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af indtægter.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

01.11.2022

Ankestyrelsen har på arbejdsskadeområdet truffet en ny principafgørelse, som ændrer praksis i forhold til vurderingen af de tidsmæssige betingelser for at anerkende PTSD som en ulykke. Ændringen gælder også for sager, som allerede er afgjort.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2022 - tema om retssikkerheds-initiativerne

31.10.2022

I dette temanummer af Nyt fra Ankestyrelsen, vil vi gerne fortælle om vores nye initiativer til at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet.

Nyt praksisnotat om hjælpemidler og forbrugsgoder

28.10.2022

Praksisnotatet ser nærmere på sager om kompressionsstrømper, glukosemåleapparater til personer med diabetes og el-køretøjer.

Ankestyrelsens rolle ved folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022

05.10.2022

Folketingsvalget er udskrevet. Læs her om Ankestyrelsens rolle.

Ankestyrelsen ændrer praksis i sager om beregning af boligstøtte

22.09.2022

Baggrunden er, at Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at vi ikke har administreret i overensstemmelse med lovgivningen for så vidt angår sager om genberegning af boligstøtte, når der er tale om, at indkomstregisteret ikke er retvisende for den genberegnede måned. Ankestyrelsen har derfor ændret praksis.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2022

19.09.2022

læs om, hvornår erstatning i en arbejdsskadesag skal betales tilbage, ny principmeddelelse om skade ved færden på arbejdsstedet, undersøgelser af overgangen til voksenlivet på handicapområdet og kommunernes brug af samarbejdspartnere i sager æresrelateret konflikt og negativ social kontrol, samt at Ankestyrelsen har omgjort færre sager i 2021.

Ankeskemaerne kan nu tilgåes i de senest opdaterede versioner af Chrome og Edge.

19.09.2022

Du kan kun sende sager ind via ankeskemaet, hvis din internet browser (Google Chrome eller Microsoft Edge) er opdateret til den sidste nye version.

Initiativer skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap

16.09.2022

Ankestyrelsen og Socialstyrelsen sætter nu en række initiativer i gang for at styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Blandt initiativerne er et handicapsagsbarometer, kompetenceudvikling, udvikling af en model for styrket samarbejde og tillid og et styrket tilsyn med kommunerne.

Fejl på supplerende ankeskemaer

15.09.2022

Vores supplerende skema fejler i øjeblikket.

Ny undersøgelse: Brugen af netværksplejefamilier kræver særligt fokus i kommunerne

15.09.2022

Ankestyrelsen har undersøgt ti kommuners erfaring med netværksplejefamilier. Undersøgelsen samler blandt andet op på den praksis, som kommunerne vurderer, fungerer godt i deres arbejde med anbringelser i netværksplejefamilier.

Nyt praksisnotat om sanktioner

01.09.2022

Ankestyrelsen har offentliggjort et nyt praksisnotat. Praksisnotatet handler om sanktion efter aktivlovens §§ 36 og 37.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring