Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens rolle ved folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022

05.10.2022

Folketingsvalget er udskrevet. Læs her om Ankestyrelsens rolle.

Ankestyrelsen ændrer praksis i sager om beregning af boligstøtte

22.09.2022

Baggrunden er, at Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at vi ikke har administreret i overensstemmelse med lovgivningen for så vidt angår sager om genberegning af boligstøtte, når der er tale om, at indkomstregisteret ikke er retvisende for den genberegnede måned. Ankestyrelsen har derfor ændret praksis.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2022

19.09.2022

læs om, hvornår erstatning i en arbejdsskadesag skal betales tilbage, ny principmeddelelse om skade ved færden på arbejdsstedet, undersøgelser af overgangen til voksenlivet på handicapområdet og kommunernes brug af samarbejdspartnere i sager æresrelateret konflikt og negativ social kontrol, samt at Ankestyrelsen har omgjort færre sager i 2021.

Ankeskemaerne kan nu tilgåes i de senest opdaterede versioner af Chrome og Edge.

19.09.2022

Du kan kun sende sager ind via ankeskemaet, hvis din internet browser (Google Chrome eller Microsoft Edge) er opdateret til den sidste nye version.

Initiativer skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap

16.09.2022

Ankestyrelsen og Socialstyrelsen sætter nu en række initiativer i gang for at styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Blandt initiativerne er et handicapsagsbarometer, kompetenceudvikling, udvikling af en model for styrket samarbejde og tillid og et styrket tilsyn med kommunerne.

Fejl på supplerende ankeskemaer

15.09.2022

Vores supplerende skema fejler i øjeblikket.

Ny undersøgelse: Brugen af netværksplejefamilier kræver særligt fokus i kommunerne

15.09.2022

Ankestyrelsen har undersøgt ti kommuners erfaring med netværksplejefamilier. Undersøgelsen samler blandt andet op på den praksis, som kommunerne vurderer, fungerer godt i deres arbejde med anbringelser i netværksplejefamilier.

Nyt praksisnotat om sanktioner

01.09.2022

Ankestyrelsen har offentliggjort et nyt praksisnotat. Praksisnotatet handler om sanktion efter aktivlovens §§ 36 og 37.

Brug den rigtige browser

26.08.2022

Den 1. september 2022 sikkerhedsopdateres Ankestyrelsens hjemmeside. Det kan betyde, at der kan opstå problemer, hvis man benytter Internet Explorer.

Ny undersøgelse om kommuners oplevelser med samarbejdspartnere i sager om æresrelateret konflikt og negativ social kontrol

22.08.2022

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners oplevelser med at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Undersøgelsen viser blandt andet, at rådgiverne i kommunerne generelt oplever, at der er et godt samarbejde om håndteringen af sagerne.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

10.08.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Nye praksisnotater på socialområdet

22.07.2022

Ankestyrelsen har offentliggjort tre nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk støtte og visitering til ældre- og plejeboliger.

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis i forhold til modregning efter aktivlovens § 94, stk. 3

08.07.2022

Ankestyrelsen har ændret sin administrative praksis i forhold til sager om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse efter aktivlovens § 94, stk. 1, og kommunernes opgørelse af tilbagebetalingskravet. Kommunen skal modregne med bruttobeløbet af den allerede udbetalte ydelse i bruttobeløbet af den ydelse, der skal efterbetales.

Nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

01.07.2022

I nyhedsbrevet for juni er der ti nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

29.06.2022

To praksisnotater ser på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af indtægter.

Sagsbehandlingstid på voksenhandicap-området

28.06.2022

En ny undersøgelse har fokus på sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet i kommuner og Ankestyrelsen. Den viser bl.a., at særligt sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance kan tage lang tid fra borger ansøger, til der ligger en endelige afgørelse.

Både kommuner og unge med handicap oplever forskelle i støtte ved overgang til voksenlivet

27.06.2022

Ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at både kommuner og unge oplever forskelle i støttemuligheder før og efter det fyldte 18. år på handicapområdet. Undersøgelsen viser også, at arbejdet med tilpasning, kontinuitet i støtten og den unges selvstændighed kan understøtte en god overgang til voksenlivet

NemLog-in fejler i øjeblikket

23.06.2022

Det betyder, at det ikke er muligt at tilgå vores ankeskemaer.

Nyt praksisnotat om hjælpemidler

23.06.2022

Praksisnotatet ser nærmere på hjælpemiddelssager om glukosemåleapparater til personer med diabetes og penisproteser til transkønnede mænd.

Anbragte børn og unge skal inddrages i eget sagsforløb

22.06.2022

Minianalyse samler Ankestyrelsens viden om kommuners inddragelse af anbragte børn og unge.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2022

20.06.2022

Læs om, hvordan beløb overført til borgers konto skal betragtes i forhold til forsørgelse efter aktivloven, kørsel til og fra kursus kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, Børnebarometret 2020-2022, opmærksomhedspunkter ved fritvalgsordningen, ny praksisundersøgelse om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og en ny undersøgelse om kommunernes tilbud af efterværn.

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2021

16.06.2022

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen handler om Ankestyrelsens behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2021 og indeholder nøgletal om de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Børnesagsbarometret – to nye rapporter om kommunernes sagsbehandling på børneområdet

10.06.2022

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor Ankestyrelsen vurderer, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Ny undersøgelse om kommuners praksis med at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet

08.06.2022

Ankestyrelsen har undersøgt syv kommuners erfaringer og praksis med at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet. Undersøgelsen viser blandt andet, at det er vanskeligt for kommunerne at vurdere, hvilke unge der skal tilbydes efterværn.

Ny praksisundersøgelse: Udbetaling Danmark foretager korrekt beregning i de fleste af deres sager om frister på barselsdagpenge-området

31.05.2022

Ankestyrelsen har undersøgt Udbetaling Danmarks sagsbehandling i sager om frister på barselsdagpengeområdet. Undersøgelsen viser bl.a., at Udbetaling Danmark både beregner korrekt og skaber hurtigt overblik over komplekse sagsforløb i de sager, vi har gennemgået til undersøgelsen.

Ankestyrelsen svarer på kritik: Der er høj retssikkerhed i tvangsanbringelsessager

31.05.2022

Nogle medier har stillet spørgsmål til Ankestyrelsens behandling af sager om tvangsanbringelse af børn og unge og mener, at vi ikke varetager forældrenes retssikkerhed tilstrækkeligt i vores sagsbehandling. Vicedirektør Merete Pantmann svarer på kritikken.

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

30.05.2022

I nyhedsbrevet for maj kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

30.05.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankestyrelsen genoptager sager om kugle- og kædedyner til børn og unge med søvnproblemer

25.05.2022

Ankestyrelsen har ophævet principmeddelelse 94-15 om behandlingsredskaber og kugle- kædedyner. Det skyldes, at Ankestyrelsen har ændret praksis i sager om bevilling af kugle- eller kædedyner til børn og unge med søvnproblemer.

Ny praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste

19.05.2022

En ny praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste viser, at det bl.a. kan være uklart for kommunernes sagsbehandlere, hvilke forhold der skal indgå i udmålingen.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring