Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, marts 2021

02.03.2021

Læs om, at Ankestyrelsen har samlet en række tidligere principmeddelelser om selvstændige erhvervsdrivendes ret til hjælp til forsørgelsen i principmeddelelse 36-20, tre undersøgelser af arbejdsevnen ved første fleksjob, inddragelse af børn i deres egen sag samt anerkendelse af børns deltagelse i møder og endelig om Ankestyrelsens nye talportal.

Årsrapport 2020 for Klagenævnet for Specialundervisning

26.02.2021

Rapporten giver et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Ny undersøgelse: Fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

10.02.2021

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen undersøgt kommunernes praksis for fastsættelse af arbejdsevne ved etablering af første fleksjob.

Kortvarig fejl i Ankestyrelsens kontaktformular

03.02.2021

En fejl i vores kontaktformular på hjemmesiden har betydet, at vi ikke har modtaget de henvendelser, der er sendt til os via vores kontaktformular.

Ny undersøgelse: Børn og unges oplevelse af møder i børn og unge-udvalg og klageinstanser

27.01.2021

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen talt med 11 børn og unge om, hvordan det er at være til møde i en kommunes børn og unge-udvalg, i Ankestyrelsen eller i en byret. Undersøgelsen peger blandt andet på, at de tre steder med relativt små greb måske kan gøre oplevelsen bedre for børnene og de unge.

Ny undersøgelse: Inddragelse af børn og unge ved valg af indsats og opfølgning

27.01.2021

Ankestyrelsen har talt med 16 børn og unge om, hvordan de er blevet inddraget i forbindelse med, at kommunen har iværksat en støtteindsats efter § 52 i serviceloven. Vi har også talt med dem om, hvad de mener, god inddragelse er.

Ankestyrelsen har fået ny talportal

14.01.2021

Ankestyrelsen har fået en ny talportal, som skal sikre en bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser.

Ankestyrelsen har afsluttet sin undersøgelse af kommuners brug af private konsulenter på det sociale område

12.01.2021

Ankestyrelsen har undersøgt 30 kommuners brug af private konsulenter på socialområdet og vurderer, at 11 kommuner har handlet i strid med lovgivningen ved at lade et konsulentfirma, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, udføre sagsforberedelse i afgørelsessager.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7, december 2020

18.12.2020

Læs om Ankestyrelsen nye strategiske fokusområder, serviceniveauer, principmeddelelse 3-19, nyt ulykkesbegreb, dom i Vestre landsret, flekslønstilskud, seniorpension, opholdskrav og vores nye kursuskatalog for 2021

Kortere telefontid den 23. december

16.12.2020

Den 23. december er telefontiden 9-12

Status på behandling af sager og corona-restriktioner

08.12.2020

Ankestyrelsen følger myndighedernes anbefaling om, at alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal arbejde hjemme.

Ankestyrelsens kursuskatalog for 2021 er på gaden

03.12.2020

Vil du have opdateret din faglige viden? Vi har netop offentliggjort vores kursuskatalog for 2021, og du kan allerede nu tilmelde dig vores 60 åbne kurser.

Årsberetning 2019: Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

27.11.2020

Læs om Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet i årsberetningen for 2019.

Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager

17.11.2020

På baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand ændrer Ankestyrelsen praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager og genoptager derfor ca. 40 sager.

Søg om et Task Force-forløb om udsatte børn og unge

10.11.2020

Kommuner kan søge om et forløb med Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge. Ansøgningsfristen er den 1. december 2020.

Ankestyrelsen holder fortsat børnemøder med fysisk deltagelse i Aalborg

06.11.2020

Regeringens nye corona-restriktioner i Nordjylland har ingen betydning for afholdelse af børnemøder i Ankestyrelsen. Møderne holdes fortsat med fysisk deltagelse - også for parter bosiddende i de syv berørte kommuner.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2020

04.11.2020

Læs om man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause, hvorfor Ankestyrelsen ofte hjemviser ofte sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, ny undersøgelse af anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse, Taskforce-Handicap tilbyder korte læringsforløb på handicapområdet og Ankestyrelsen har afgjort 1.101 arbejdsskadesager administrativt i første halvår af 2020.

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen

12.10.2020

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance til borgere med handicap og genoptager derfor en række sager.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

09.10.2020

Som følge af en dom fra Vestre Landsret i juni 2020 kan en række sager om PTSD genoptages. Det gælder, hvis en sag er blevet afvist, fordi der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD.

Ny undersøgelse: Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse

08.10.2020

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen belyser, hvad der karakteriserer forløbet op til anbringelsen.

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2019

06.10.2020

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen indeholder statistik over de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Årsberetning 2019 for Arbejdsmiljøklagenævnet

25.09.2020

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2019 er nu publiceret. Her kan du bl.a. læse om nævnets sager, sammensætning og kompetence .

Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile

14.09.2020

Ankestyrelsen er i gang med en afdækning af adoptionsformidlingen fra Chile. Det sker bl.a., fordi det chilenske parlament har offentliggjort en udredning, som konkluderer, at der fra 1950’erne og frem til 2000’erne er foregået ulovlig overdragelse af børn i Chile.

Telefonerne er lukket fredag den 11. september

09.09.2020

Grundet en større teknisk opgradering af vores elektroniske sagssystem er telefonerne lukket på fredag den 11. september. Vi træffes igen mandag den 14. september kl. 9:00.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, september 2020

02.09.2020

Læs om Børnebarometret 2020, undersøgelse af kommunernes brug af mulighederne i servicelovens §82, den nye principmeddelelse 11-20, sammenskrivning af principmeddelelser på arbejdsskadeområdet og tilsynets godkendelse af kommuners beslutning om tilskud.

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af servicelovens §§ 82 a-c

19.08.2020

Knap tre ud af fire kommuner tilbyder forebyggende hjælp og støtte til udsatte voksne efter nye bestemmelser i serviceloven. Det er op til kommunerne, om de vil anvende de udvidede muligheder i lovgivningen. I følge kommunerne giver de nye bestemmelser mulighed for at hjælpe en målgruppe, som ellers ikke ville have fået den rette eller nødvendige hjælp. Det viser en ny undersøgelse, som Ankestyrelsen netop har offentliggjort.

Ankestyrelsen tilbyder nu temanyhedsbreve

04.08.2020

Vi har udvidet paletten af nyhedsbreve med en række temanyhedsbreve.

Ankestyrelsen anker ikke landsretsdom om anerkendelse af en veterans PTSD-lidelse som erhvervssygdom

14.07.2020

I en sag om en veterans PTSD-lidelse fandt Vestre Landsret det godtgjort, at lidelsen i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art i forbindelse med veteranens udsendelse til Bosnien, og dermed anså landsretten sygdommen som en erhvervssygdom. Ankestyrelsen anker ikke dommen.

Ændrede telefontider i sommerferien

10.07.2020

Vi har ændrede åbningstider på telefonerne i sommerferien.

Ankestyrelsen rejser ikke tilsynssag over for Silkeborg Kommune

10.07.2020

Silkeborg Kommune har oplyst, at kommunen nu genoptager den hidtidige hjælp til alle borgere, der tidligere på året har fået ændret deres praktiske hjælp til rengøring fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge. På baggrund af kommunens nye oplysninger har Ankestyrelsen valgt ikke at rejse en tilsynssag.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring