Gå til indhold

Nyheder 2021

test

21.01.2022

Ankestyrelsen afgjorde cirka 4.500 klager over Udbetaling Danmark i 2020

20.01.2022

Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 84 procent af klagerne. Udbetaling Danmark lever dog stadig ikke i alle sager op til forvaltningslovens krav til begrundelse af en afgørelse, men der sker løbende fremskridt.

Temaeftermiddag: Styrk den følelsesmæssige intimitet i parforholdet - pas på hinanden og den atmosfære I selv og Jeres børn indånder.

19.01.2022

Mandag den 21. marts 2022 kl. 16-19 byder Ankestyrelsen velkommen til en temaeftermiddag i Aarhus for adoptivforældre og kommende adoptanter. Vi tilbyder oplæg og inspiration fra vores adoptionskonsulent Bodil Kappelgaard.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2021

Ligebehandlingsnævnet | 13.01.2022

Ligebehandlingsnævnet har i december afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Vi er nu klar med et nyt kursuskatalog gældende for 2022 med mere end 60 aktuelle kurser

06.12.2021

Kursuskataloget for vores åbne betalingskurser i 2022 er netop udkommet. Kursusemnerne er blandt andet valgt på baggrund vores undersøgelser og input fra vores tidligere kursister kombineret med viden fra vores klagesager.

Månedsvis opgørelse af sanktioner

17.12.2021

Fra den 1. januar 2020 er kommunernes mulighed for at foretage en samlet månedsvis opgørelse af sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik blevet udvidet.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

07.01.2022

Ankestyrelsen er klar med tre nye principmeddelelser.

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af observationer

04.01.2022

Ankestyrelsen har undersøgt omfanget af kommunernes brug af observationer på voksenhandicapområdet. Samtidig bidrager undersøgelsen med viden om baggrunden for, at nogle kommuner bruger observationer til sagsoplysning.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2021

16.12.2021

Læs om beskyttelse af børn under samvær og om ydelsesloftets betydning for kommunernes beregning af tabt arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsens seneste principmeddelelser

17.12.2021

Se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser om blandt andet klagefrist, tab af erhvervsevne, ressourceforløb og tilbagebetaling af boligstøtte.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2021

Ligebehandlingsnævnet | 17.12.2021

Ligebehandlingsnævnet har i november afgjort 11 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Årsberetning 2020: Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

14.12.2021

Læs om Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet i årsberetningen for 2020.

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af merudgifter efter servicelovens § 100

10.12.2021

Ankestyrelsen ændrer nu praksis om udmåling af merudgifter ved befordring mellem hjem og arbejde og ved håndsrækninger/serviceydelser, hvor der kan være tilknyttet fradrag efter BoligJob-ordningen (håndværker- og servicefradrag).

Ny undersøgelse: Kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre

07.12.2021

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne varetager deres vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre.

Opfordring ved fremmøde i Ankestyrelsen

01.12.2021

Der er indført coronapas på statslige arbejdspladser, og vi beder vores gæster om at hjælpe med at minimere smittespredning ved fremmøde i Ankestyrelsen.

Familieretten er flyttet fra Ankestyrelsen

01.04.2019

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Det har Folketinget vedtaget med ”Lov om Familieretshuset”.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2021

Ligebehandlingsnævnet | 14.09.2021

Ligebehandlingsnævnet har i august afgjort 13 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2021

12.08.2021

Ligebehandlingsnævnet har i juli afgjort syv sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

19.11.2021

Det kommunale tilsyn er klar med nyhedsbrevet for november 2021 med 13 nye udtalelser.

Nyhedsbrevet november 2021

19.11.2021

I nyhedsbrevet for november kan du læse nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Afsnit 8: Børn og unges oplevelse af møder i udvalg og klageinstanser

19.11.2021

Podcasten handler om Ankestyrelsens undersøgelse af, hvordan børn og unge oplever møder i børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen og byretten. Undersøgelsen beskriver børnene og de unges oplevelse af møderne og fremhæver en række forhold, der har betydning for deres oplevelse. Derudover præsenterer undersøgelsen nogle forslag til, hvordan børn og unges oplevelse på møderne eventuelt kan forbedres. Forslagene kommer dels fra børnene og de unge selv og dels fra de interviewede fagpersoner. Podcasten er din genvej til hovedpointerne i undersøgelsen. Lyt og bliv klogere - eller bliv inspireret til at læse rapporten, der findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2021

16.11.2021

Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, oktober 2021

14.10.2021

I nyhedsbrevet kan du læse den anden artikel i vores tema om ressourceforløbsydelse. Du kan også læse, at kommunen skal undersøge grunden til fravær, før den standser børne- og ungeydelse, samt om to nye undersøgelser af kommunernes praksis ved visitation til døgnbehandling for misbrug og af unge anbragt på eget værelse.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2021

Ligebehandlingsnævnet | 14.10.2021

Ligebehandlingsnævnet har i september afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Ankestyrelsen har fået en ny database med principmeddelelser

13.10.2021

Databasen byder på en række nye og forbedrede søgemuligheder og er lavet i samarbejde med vores eksterne interessenter.

Adoptionsnævnet klar med ny undersøgelse af børn frigivet til national adoption 2019-2020

08.10.2021

Adoptionsnævnet har samlet alle informationer om nationale adoptioner i 2019 og 2020 i en publikation. Godkendte ansøgere, kommende adoptanter, kommuner og andre interessenter kan dermed tilegne sig viden om børnene.

Afsnit 7: Kommunernes valg af opholdssteder og døgninstitutioner

26.01.2021

Ankestyrelsen fortæller om undersøgelsen af kommunernes valg af opholdssteder. Undersøgelsen er med til at vise, hvor vanskeligt det kan være at finde det rette match mellem et ungt menneske og et opholdssted.

Afsnit 6: Plejefamilieundersøgelsen i Norge og Sverige

26.01.2021

Afsnittet handler om plejefamilieundersøgelen i Norge og Sverige, der viser, at der er stor forskel på, hvordan vores nordiske naboer går til opgaven med at finde plejefamilier.

Afsnit 5: Hvordan bliver børn og unge inddraget?

26.01.2021

Dette femte afsnit af Ankestyrelsens podcastserie handler om, hvordan børn og unge oplever at blive inddraget, når kommunen iværksætter støtte til dem samt undervejs i deres sagsforløb.

Sidst opdateret 17.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring