Gå til indhold

Vi er nu klar med et nyt kursuskatalog gældende for 2022 med mere end 60 aktuelle kurser

Kursuskataloget for vores åbne betalingskurser i 2022 er netop udkommet. Kursusemnerne er blandt andet valgt på baggrund vores undersøgelser og input fra vores tidligere kursister kombineret med viden fra vores klagesager.

Se det nye kursuskatalog her

Som opfølgning på det netop overståede kommunalvalg har vi bl.a. fokus på, at styrke de juridiske kompetencer hos nye medlemmer af børn -og ungeudvalg. Derfor udbyder vi 10 kurser målrettet netop denne målgruppe.

På handicapområdet er der igen i 2022 et bredt udvalg af kurser på både børne- og voksenområdet, ligesom du i kursuskataloget finder en række kurser på det øvrige socialområde samt beskæftigelsesområdet. Herudover tilbyder vi kurser på arbejdsskadeområdet.

Det fremgår af kursusbeskrivelsen, hvem kurset særligt er målrettet mod, men alle er velkomne på vores åbne kurser. 

At undervise virtuelt

Også i Ankestyrelsen måtte vi som følge af covid-19 omlægge vores fysiske kurser til virtuel undervisning i en stor del af 2021, men vores kursister og undervisere bidrog i høj grad til, at det alligevel blev lærerige dage trods de noget anderledes omstændigheder.

Selvom vi nu er vendt tilbage til undervisning med fysisk fremmøde, så har vi lært af nedlukningen og den virtuelle undervisning. Vi har på baggrund af inputs fra vores kursister konstateret, at især halvdagskurser er yderst velegnede til virtuel undervisning. Den tilbagemelding har vi taget konsekvensen af. Alle halvdagskurser i 2022 udbydes derfor som virtuelle kurser.   

Hvordan finder man kurserne og tilmelder sig?

Ankestyrelsens kursusadministrationssystem hedder Plan2Learn.  Du kan se vores kurser uden at blive oprettet som bruger, men med få klik kan du oprette en profil og tilmelde dig kurserne. Når du er tilmeldt et kursus vil du også være i dialog med undervisere inden kurset, ligesom du altid kan finde kursusmaterialet her: Katalog | Ankestyrelsen (plan2learn.dk)

Er der kurser, der mangler?

Det er helt centralt for Ankestyrelsen at lytte til vores omgivelsers behov i forhold til læring. Så hvis der er kurser eller lovområder, som du synes mangler, må du meget gerne gøre os opmærksom på det ved at skrive til os på ast@ast.dk.  

Sidst opdateret 13.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring