Gå til indhold

Nyheder 2018

Her kan du finde nyheder fra Ankestyrelsen 2018

Nye principafgørelser - november 2018

16.11.2018

22 principafgørelser siden seneste nyhedsbrev.

Årsredegørelse om sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

03.10.2018

I redegørelsen er der statistik om de indkomne og behandlede sager på arbejdsskadeområdet i 2017.

Adoption uden samtykke

31.08.2018

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes kendskab til reglerne om adoption uden samtykke, og hvordan kommunerne bruger reglerne. Undersøgelsen handler også om mulighederne for råd og vejledning på området.

Ny vejledning om beregning af klagefrister

11.07.2018

Justitsministeriet har netop udsendt en ny vejledning om beregning af klagefrister – den følger Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen genoptager sager om støtte til sko og fodindlæg

Ankestyrelsen | 05.07.2018

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om støtte til ortopædiske sko og fodindlæg.

Ankestyrelsen afgjorde cirka 3.400 klager over Udbetaling Danmark i 2017

04.07.2018

Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 66 procent af klagesagerne. Udbetaling Danmark lever stadig ikke op til forvaltningslovens krav i alle sager. Det gælder især reglerne om at partshøre og at begrunde afgørelserne.

Ankestyrelsen behandler nogle sager om sygedagpenge på ny

Ankestyrelsen | 29.06.2018

En dom fra Østre Landsret betyder, at Ankestyrelsen fastlægger en ny praksis i nogle sager om sygedagpenge.

Nye principafgørelser - juni 2018

22.06.2018

28 principafgørelser fra Ankestyrelsen siden seneste nyhedsbrev.

Ankestyrelsens undersøgelse af hvordan reglen om merudgifter bliver brugt

12.06.2018

Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager fra 10 kommuner for at belyse kommunernes brug af reglen om dækning af merudgifter til børn og unge.

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om førtidspension og ressourceforløb

08.06.2018

Reglerne om førtidspension blev lempet den 1. juni 2018, men vi har ved en fejl i en kort periode ikke brugt dem i alle relevante sager. Derfor genoptager vi et mindre antal sager.

Ankestyrelsen anker ikke dom

01.06.2018

Vi er i gang med at forberede de næste skridt, så vi selv og kommunerne kan genoptage relevante sager.

Ankestyrelsen genoptager sager

30.05.2018

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse. Vi genoptager en sag, vi før har afgjort, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.

Ankestyrelsen nærlæser dom om sygedagpenge

04.05.2018

Østre Landsret har afsagt en dom i en sag på sygedagpengeområdet om uarbejdsdygtighed og afgørelser med tilbagevirkende kraft.

Har du kontaktet Ankestyrelsen for nylig, beder vi dig gøre det igen

Ankestyrelsen | 19.04.2018

På Ankestyrelsens hjemmeside kan borgere blandt andet underrette om børn og unge eller skrive til et af vores nævn. Den elektroniske løsning har desværre ikke virket mellem den 5. og den 17. april i år.

Hurtigere behandling af nogle sager

22.03.2018

Fra den 1. april 2018 skal Ankestyrelsen behandle nogle sager inden for otte uger. Det handler om tidligere hjemviste sager på handicap- og ældreområdet og området for socialt udsatte.

Nemmere for kommunen at sende akter i børnesager

12.03.2018

Ankestyrelsen opfordrer børn og unge-udvalgenes sekretariater til at bruge den nye mulighed for at sende digitale akter i børnesager via virk.dk.

Klagenævnet for Specialundervisning afgjorde flere sager om specialundervisning i 2017

28.02.2018

I 2017 fik Klagenævnet for Specialundervisning næsten lige så mange klager over kommunernes afgørelser som året før. Samtidig afgjorde nævnet flere sager end i 2016. Det viser den seneste årsrapport fra nævnet.

Nye principafgørelser - februar 2018

06.02.2018

14 nye principafgørelser.

Adopterede og søskende i Danmark

09.01.2018

Ankestyrelsen har fået en del spørgsmål om, hvad de danske myndigheder ved og kan sige til adopterede, som søger oplysninger om søskende.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring