Gå til indhold

Ankestyrelsen afgjorde cirka 3.400 klager over Udbetaling Danmark i 2017

Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 66 procent af klagesagerne. Udbetaling Danmark lever stadig ikke op til forvaltningslovens krav i alle sager. Det gælder især reglerne om at partshøre og at begrunde afgørelserne.

Ankestyrelsen realitetsbehandlede og afgjorde cirka 3.400 klager over Udbetaling Danmarks afgørelser i 2017. Det viser styrelsens redegørelse for sagsbehandlingen på området i 2017.

Ankestyrelsen fik i 2017 cirka 3.700 klager fra Udbetaling Danmark. De fleste klager handler om boligstøtte og social pension.

Ankestyrelsen har i 2017 stadfæstet 66 procent af klagesagerne fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har således afgjort sagerne korrekt i 66 procent af de sager, der er klaget over.

25 procent blev hjemvist og 9 procent ændret. Den høje hjemvisningsprocent skyldes især pensionsområdet, hvor 37 procent af klagesagerne er stadfæstet og 50 procent hjemvist.

Sagerne handlede dels om efterregulering og tilbagebetaling for 2015, dels om efterregulering for 2016. Sagerne er typisk blevet hjemvist, fordi begrundelserne har været mangelfulde.

Problemer med de forvaltningsretlige regler

Redegørelsen viser, at Udbetaling Danmark har problemer med at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det gælder især i forhold til, når Udbetaling Danmark skal partshøre eller begrunde afgørelserne.

I 2017 har vi - som tidligere - udtalt og registreret kritik af sagsbehandlingen, også selv om resultatet i sagen var rigtigt.

Der er stor forskel på, hvor tit Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen. Sager om international pension får kritik i 27 procent af klagesagerne, mens styrelsen giver kritik i 91 procent af sagerne om boligstøtte. Det skyldes, at vi i mange af boligstøttesagerne har udtalt kritik af mangelfulde begrundelser og manglende partshøring.

Redegørelser om Udbetaling Danmark

Ankestyrelsen skal hvert år lave en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.

Fokus i redegørelsen er, hvorfor Ankestyrelsen ændrer og hjemviser sager fra Udbetaling Danmark og hvilke tendenser, vi ser i sagsbehandlingen. 

Se hele redegørelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring