Gå til indhold

Nyheder 2013

Her kan du finde nyheder fra Ankestyrelsen 2013.

Ankestyrelsen holder julelukket

23.12.2013

Ankestyrelsen holder lukket mellem jul og nytår og åbner igen 2. januar 2014 klokken 9.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 december 2013

19.12.2013

Læs det seneste nummer af Nyt fra Ankestyrelsen

Den nye søgeløsning til principafgørelser er lanceret

19.12.2013

Med den nye søgeløsning bliver det lettere at finde principafgørelser.

Kommunerne inddrager familie og netværk i børnesager

19.12.2013

Landets kommuner inddrager familie og netværk i sager om udsatte børn og unge. 62 procent forventer øget brug af netværksanbringelser, viser ny undersøgelse.

Ankestyrelsen afgjorde færre sager om arbejdsskader i 2012

16.12.2013

Der blev afgjort færre sager i Ankestyrelsen om arbejdsskader i 2012 end i 2011. Samtidig var sagsbehandlingstiden kortere end året før.

Det bliver lettere at finde principafgørelser

12.12.2013

Ankestyrelsen er snart klar med ny indgang til principafgørelser

Fortsat få tilkendelser af førtidspension

12.12.2013

I de første 3 kvartaler af 2013 har der været et fald i tilkendelserne af førtidspension sammenlignet med 2012.

Kursus i dansk familieret

06.12.2013

Kursus for religiøse forkyndere i dansk familieret

Udveksling af oplysninger i overgrebssager

02.10.2013

Ankestyrelsen har skrevet en pjece om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse.

Del din bekymring

02.12.2013

Ny, stor oplysningskampagne om underretningspligt og underretning lanceret i dag.

Velkommen til Ankestyrelsens nye hjemmeside

28.11.2013

Ankestyrelsen får i dag ny hjemmeside. Du vil opdage, at informationerne står andre steder, end du er vant til, men alle tidssvarende informationer er flyttet med.

Ny klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område

15.05.2013

Folketinget har i går vedtaget lovforslag L 158 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Mange af de tidligere nævnssager er afgjort hurtigere end forventet

03.10.2013

30 procent har fået en afgørelse.

Anbringelsesstatistikken 2012: Færre anbragte børn og unge i 2012

11.10.2013

I 2012 afgjorde kommunerne færre sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Der blev samtidig effektueret færre anbringelser.

Østre Landsret har tiltrådt Ankestyrelsens afgørelse om fradrag i erstatning for tab af erhvervsevne

01.11.2013

Ankestyrelsens har fået medhold i sag om afgørelse om tabet af erhvervsevne som følge af en ulykke.

Principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober 2013

04.11.2013

Læs de nyeste Principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen frikendt i dom fra Højesteret

08.11.2013

Ankestyrelsen frikendt i dom fra Højesteret.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 november 2013

11.11.2013

Læs det seneste nummer af Nyt fra Ankestyrelsen.

Ny redegørelse om kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde

14.11.2013

I 2012 udbetalte kommunerne for første gang siden 2009 flere penge end de modtog fra staten til støtte af det frivillige sociale arbejde. Der er dog stadig forskel på, hvor stor en andel de enkelte kommuner udbetaler.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring