Gå til indhold

Kommunerne inddrager familie og netværk i børnesager

Landets kommuner inddrager familie og netværk i sager om udsatte børn og unge. 62 procent forventer øget brug af netværksanbringelser, viser ny undersøgelse.

Kommunerne er opmærksomme på at inddrage familie og netværk i sager om udsatte børn og unge. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen, som er gennemført for Social-, Børne- og Integrationsministeriet. 

Det er dog ikke altid, at det i praksis lykkes at inddrage ressourcepersoner fra barnets netværk. Det kan skyldes et spinkelt og ressourcesvagt netværk eller modstand fra forældrene i forhold til at inddrage andre personer fra netværket.

Hent hele undersøgelsen her

Flere kommuner erkender, at årsagen også skal findes hos kommunerne selv. Der er stadig mulighed for forbedringer, når det handler om at opsøge og inddrage netværket i løsningen på barnets og familiens vanskeligheder.

Kommunerne forventer øget brug af netværksanbringelser

Kommunerne har blandede erfaringer med at anbringe børn og unge hos familie eller netværk. Der bliver i undersøgelsen også peget på flere udfordringer ved denne slags anbringelser. Alligevel viser undersøgelsen, at 62 procent af kommunerne fremover regner med oftere at anbringe børn og unge i netværket.

Den nye undersøgelse kortlægger også, hvor meget samvær et udsnit af anbragte børn og unge har haft med deres familie og netværk. Kortlægningen viser blandt andet, at samvær med biologiske forældre ofte ikke gennemføres så hyppigt som planlagt.

Børnene har derimod ofte mere samvær med bedsteforældre, søskende, øvrig familie og netværk end planlagt.

Tillid til sagsbehandler har betydning for anbragte børn

Interview med ni anbragte børn viser, at børnene har forskellige oplevelser af at blive inddraget, når samværet skal fastlægges.

Børnenes udsagn viser, at en tillidsfuld relation til sagsbehandleren har stor
betydning for, om de oplever sig inddraget i beslutninger omkring deres anbringelse og samvær med deres biologiske familie.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring