Gå til indhold

Nyheder 2020

Her kan du finde nyheder fra Ankestyrelsen 2020

Kortere telefontid den 23. december

16.12.2020

Den 23. december er telefontiden 9-12

Status på behandling af sager og corona-restriktioner

08.12.2020

Ankestyrelsen følger myndighedernes anbefaling om, at alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal arbejde hjemme.

Ankestyrelsens kursuskatalog for 2021 er på gaden

03.12.2020

Vil du have opdateret din faglige viden? Vi har netop offentliggjort vores kursuskatalog for 2021, og du kan allerede nu tilmelde dig vores 60 åbne kurser.

Årsberetning 2019: Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

27.11.2020

Læs om Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet i årsberetningen for 2019.

Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager

17.11.2020

På baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand ændrer Ankestyrelsen praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager og genoptager derfor ca. 40 sager.

Søg om et Task Force-forløb om udsatte børn og unge

10.11.2020

Kommuner kan søge om et forløb med Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge. Ansøgningsfristen er den 1. december 2020.

Ankestyrelsen holder fortsat børnemøder med fysisk deltagelse i Aalborg

06.11.2020

Regeringens nye corona-restriktioner i Nordjylland har ingen betydning for afholdelse af børnemøder i Ankestyrelsen. Møderne holdes fortsat med fysisk deltagelse - også for parter bosiddende i de syv berørte kommuner.

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen

12.10.2020

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance til borgere med handicap og genoptager derfor en række sager.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

09.10.2020

Som følge af en dom fra Vestre Landsret i juni 2020 kan en række sager om PTSD genoptages. Det gælder, hvis en sag er blevet afvist, fordi der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD.

Ny undersøgelse: Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse

08.10.2020

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen belyser, hvad der karakteriserer forløbet op til anbringelsen.

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2019

06.10.2020

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen indeholder statistik over de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Årsberetning 2019 for Arbejdsmiljøklagenævnet

25.09.2020

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2019 er nu publiceret. Her kan du bl.a. læse om nævnets sager, sammensætning og kompetence .

Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile

14.09.2020

Ankestyrelsen er i gang med en afdækning af adoptionsformidlingen fra Chile. Det sker bl.a., fordi det chilenske parlament har offentliggjort en udredning, som konkluderer, at der fra 1950’erne og frem til 2000’erne er foregået ulovlig overdragelse af børn i Chile.

Telefonerne er lukket fredag den 11. september

09.09.2020

Grundet en større teknisk opgradering af vores elektroniske sagssystem er telefonerne lukket på fredag den 11. september. Vi træffes igen mandag den 14. september kl. 9:00.

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af servicelovens §§ 82 a-c

19.08.2020

Knap tre ud af fire kommuner tilbyder forebyggende hjælp og støtte til udsatte voksne efter nye bestemmelser i serviceloven. Det er op til kommunerne, om de vil anvende de udvidede muligheder i lovgivningen. I følge kommunerne giver de nye bestemmelser mulighed for at hjælpe en målgruppe, som ellers ikke ville have fået den rette eller nødvendige hjælp. Det viser en ny undersøgelse, som Ankestyrelsen netop har offentliggjort.

Ankestyrelsen tilbyder nu temanyhedsbreve

04.08.2020

Vi har udvidet paletten af nyhedsbreve med en række temanyhedsbreve.

Ankestyrelsen anker ikke landsretsdom om anerkendelse af en veterans PTSD-lidelse som erhvervssygdom

14.07.2020

I en sag om en veterans PTSD-lidelse fandt Vestre Landsret det godtgjort, at lidelsen i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art i forbindelse med veteranens udsendelse til Bosnien, og dermed anså landsretten sygdommen som en erhvervssygdom. Ankestyrelsen anker ikke dommen.

Ændrede telefontider i sommerferien

10.07.2020

Vi har ændrede åbningstider på telefonerne i sommerferien.

Ankestyrelsen rejser ikke tilsynssag over for Silkeborg Kommune

10.07.2020

Silkeborg Kommune har oplyst, at kommunen nu genoptager den hidtidige hjælp til alle borgere, der tidligere på året har fået ændret deres praktiske hjælp til rengøring fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge. På baggrund af kommunens nye oplysninger har Ankestyrelsen valgt ikke at rejse en tilsynssag.

Børnesagsbarometret 2020 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

09.07.2020

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor vi ser på, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Den anden rapport fra Børnesagsbarometret er nu tilgængelig på vores hjemmeside.

Mulighed for at genoptage SU sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har spillet ind

02.07.2020

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte genoptager de sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har betydet, at en studerende har fået afslag på SU med satsen for udeboende. Vi genoptager sagerne, fordi fortolkningen af ”lige sameje” er ændret.

Lovændring: Kommuner skal fremover bruge Ankestyrelsens skema, når de indbringer en uenighed om kommunernes forpligtelser

01.07.2020

Folketinget har vedtaget en ændring af retssikkerhedsloven. Det betyder, at det nu er obligatorisk for kommuner at bruge Ankestyrelsens skema, når de indsender sager om uenighed om kommunernes forpligtelser.

Grænser for kommuners anvendelse af konsulenter på socialområdet

25.06.2020

Kommuner må ikke bruge private konsulenter aflønnet efter ”no-cure-no-pay”- princippet til at forberede konkrete afgørelser i sociale sager.

Ny undersøgelse: Årsager til fravær fra danskuddannelse

17.06.2020

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at fraværet til danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte har været stigende siden 2014.

Ankestyrelsen er nu fuld åben

17.06.2020

I dag genåbner Ankestyrelsen i København. Det sker som led i 3. fase af genåbningen af Danmark.

Ankestyrelsen lancerer nye nyhedsbreve

15.06.2020

Vi udvider paletten af nyhedsbreve og lancerer den 1. juli fire nye nyhedsbreve.

Psykolognævnets årsberetning 2019

12.06.2020

Årsberetningen 2019 for Psykolognævnet er netop offentliggjort.

Ny udgave af Ankestyrelsens vejledning ”At skrive en afgørelse”

11.06.2020

Vi har i Ankestyrelsen opdateret vores vejledning om, hvordan man kan skrive en afgørelse, der opfylder de forvaltningsretlige krav til, hvad en afgørelse skal indeholde.

Ny undersøgelse: Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap

09.06.2020

Ankestyrelsen har talt med kommuner og forældre til børn og unge med handicap om deres erfaringer i forhold til at skabe et godt samarbejde. Empati, koordinering og forventningsafstemning er blandt løsningerne.

Lærerig proces i samarbejde med Ankestyrelsen

08.06.2020

Flere korrekte afgørelser, kompetenceudvikling og brugbare tjeklister er nogle af de vigtigste resultater efter Ankestyrelsens læringsforløb i Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring