Nyheder 2020

Her kan du finde nyheder fra Ankestyrelsen 2020

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen

12/10 2020

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance til borgere med handicap og genoptager derfor en række sager.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

09/10 2020

Som følge af en dom fra Vestre Landsret i juni 2020 kan en række sager om PTSD genoptages. Det gælder, hvis en sag er blevet afvist, fordi der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD.

Ny undersøgelse: Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse

08/10 2020

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen belyser, hvad der karakteriserer forløbet op til anbringelsen.

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2019

06/10 2020

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen indeholder statistik over de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Årsberetning 2019 for Arbejdsmiljøklagenævnet

25/09 2020

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2019 er nu publiceret. Her kan du bl.a. læse om nævnets sager, sammensætning og kompetence .

Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile

14/09 2020

Ankestyrelsen er i gang med en afdækning af adoptionsformidlingen fra Chile. Det sker bl.a., fordi det chilenske parlament har offentliggjort en udredning, som konkluderer, at der fra 1950’erne og frem til 2000’erne er foregået ulovlig overdragelse af børn i Chile.

Telefonerne er lukket fredag den 11. september

09/09 2020

Grundet en større teknisk opgradering af vores elektroniske sagssystem er telefonerne lukket på fredag den 11. september. Vi træffes igen mandag den 14. september kl. 9:00.

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af servicelovens §§ 82 a-c

19/08 2020

Knap tre ud af fire kommuner tilbyder forebyggende hjælp og støtte til udsatte voksne efter nye bestemmelser i serviceloven. Det er op til kommunerne, om de vil anvende de udvidede muligheder i lovgivningen. I følge kommunerne giver de nye bestemmelser mulighed for at hjælpe en målgruppe, som ellers ikke ville have fået den rette eller nødvendige hjælp. Det viser en ny undersøgelse, som Ankestyrelsen netop har offentliggjort.

Ankestyrelsen tilbyder nu temanyhedsbreve

04/08 2020

Vi har udvidet paletten af nyhedsbreve med en række temanyhedsbreve.

Ankestyrelsen anker ikke landsretsdom om anerkendelse af en veterans PTSD-lidelse som erhvervssygdom

14/07 2020

I en sag om en veterans PTSD-lidelse fandt Vestre Landsret det godtgjort, at lidelsen i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art i forbindelse med veteranens udsendelse til Bosnien, og dermed anså landsretten sygdommen som en erhvervssygdom. Ankestyrelsen anker ikke dommen.

Ændrede telefontider i sommerferien

10/07 2020

Vi har ændrede åbningstider på telefonerne i sommerferien.

Ankestyrelsen rejser ikke tilsynssag over for Silkeborg Kommune

10/07 2020

Silkeborg Kommune har oplyst, at kommunen nu genoptager den hidtidige hjælp til alle borgere, der tidligere på året har fået ændret deres praktiske hjælp til rengøring fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge. På baggrund af kommunens nye oplysninger har Ankestyrelsen valgt ikke at rejse en tilsynssag.

Børnesagsbarometret 2020 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

09/07 2020

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor vi ser på, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Den anden rapport fra Børnesagsbarometret er nu tilgængelig på vores hjemmeside.

Mulighed for at genoptage SU sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har spillet ind

02/07 2020

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte genoptager de sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har betydet, at en studerende har fået afslag på SU med satsen for udeboende. Vi genoptager sagerne, fordi fortolkningen af ”lige sameje” er ændret.

Lovændring: Kommuner skal fremover bruge Ankestyrelsens skema, når de indbringer en uenighed om kommunernes forpligtelser

01/07 2020

Folketinget har vedtaget en ændring af retssikkerhedsloven. Det betyder, at det nu er obligatorisk for kommuner at bruge Ankestyrelsens skema, når de indsender sager om uenighed om kommunernes forpligtelser.

Grænser for kommuners anvendelse af konsulenter på socialområdet

25/06 2020

Kommuner må ikke bruge private konsulenter aflønnet efter ”no-cure-no-pay”- princippet til at forberede konkrete afgørelser i sociale sager.

Ny undersøgelse: Årsager til fravær fra danskuddannelse

17/06 2020

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at fraværet til danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte har været stigende siden 2014.

Ankestyrelsen er nu fuld åben

17/06 2020

I dag genåbner Ankestyrelsen i København. Det sker som led i 3. fase af genåbningen af Danmark.

Ankestyrelsen lancerer nye nyhedsbreve

15/06 2020

Vi udvider paletten af nyhedsbreve og lancerer den 1. juli fire nye nyhedsbreve.

Psykolognævnets årsberetning 2019

12/06 2020

Årsberetningen 2019 for Psykolognævnet er netop offentliggjort.

Ny udgave af Ankestyrelsens vejledning ”At skrive en afgørelse”

11/06 2020

Vi har i Ankestyrelsen opdateret vores vejledning om, hvordan man kan skrive en afgørelse, der opfylder de forvaltningsretlige krav til, hvad en afgørelse skal indeholde.

Ny undersøgelse: Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap

09/06 2020

Ankestyrelsen har talt med kommuner og forældre til børn og unge med handicap om deres erfaringer i forhold til at skabe et godt samarbejde. Empati, koordinering og forventningsafstemning er blandt løsningerne.

Lærerig proces i samarbejde med Ankestyrelsen

08/06 2020

Flere korrekte afgørelser, kompetenceudvikling og brugbare tjeklister er nogle af de vigtigste resultater efter Ankestyrelsens læringsforløb i Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune.

Ankestyrelsen har bedt Silkeborg Kommune redegøre for kommunens behandling af borgernes sager i forbindelse med ændring af kvalitetsstandard for rengøring

04/06 2020

Ankestyrelsen har behandlet flere sager om klager over Silkeborg Kommunes afgørelser om nedsættelse af praktisk hjælp i form af rengøring efter § 83 i lov om social service.

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til danskere, der er gift med EU- eller EØS-statsborgere

04/06 2020

Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til borgere, der er gift med personer, der er EØS-statsborgere eller statsborgere i et andet EU-land end Danmark.

Ankestyrelsen i Aalborg åbner igen

02/06 2020

Ankestyrelsen i Aalborg genåbner i dag tirsdag den 2. juni. Det sker i forlængelse af partiernes aftale om en udvidelse af fase 2 af genåbningen af Danmark.

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2019

29/05 2020

Vi har netop udgivet den sjette årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg.

Har du fået afslag på fritagelse for brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift i perioden 1. januar 2018 - 21. november 2019?

28/05 2020

Har du i perioden fra den 1. januar 2018 og frem til den 21. november 2019 modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvor vi stadfæster kommunens afslag på fritagelse for eller nedsættelse af afgifter? Du har nu mulighed for at bede Ankestyrelsen om at behandle din sag igen.

Status på Ankestyrelsen efter genåbningens fase to

11/05 2020

Med partiernes aftale om en plan for genåbning af Danmark er situationen i Ankestyrelsen uændret.

Tilsynets nyhedsbrev: Der er grænser for kommuners klimatiltag

02/04 2020

Det kommunale og regionale tilsyn i Ankestyrelsen har netop udsendt deres nyhedsbrev. Her har Ankestyrelsen taget stilling til, om lovgivningen sætter grænser for kommuners klimatiltag.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring