Gå til indhold

Lovændring: Kommuner skal fremover bruge Ankestyrelsens skema, når de indbringer en uenighed om kommunernes forpligtelser

Folketinget har vedtaget en ændring af retssikkerhedsloven. Det betyder, at det nu er obligatorisk for kommuner at bruge Ankestyrelsens skema, når de indsender sager om uenighed om kommunernes forpligtelser.

Kommunerne skal - ligesom på det øvrige social- og beskæftigelsesområde - også oplyse Ankestyrelsen om stævninger og domme i sager om mellemkommunal uenighed.

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2020.

Læs mere om ændringerne af retssikkerhedsloven på det mellemkommunale område og hent skemaet

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring