Gå til indhold

Nyheder 2023

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrise

31.01.2023

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om bevilling af hjælp til dækning af ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen. Det sker på baggrund af en ny principmeddelelse. Vi genoptager en sag af egen drift, hvis den er i strid med den praksis, som vi nu har udmeldt i den nye principmeddelelse.

Ny undersøgelse om erfaringer med henvendelser fra unge til ungekrisecenteret Joannahuset

30.01.2023

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan unge benytter sig af og oplever Joannahuset, samt hvordan udvalgte kommuner og Joannahuset oplever samarbejdet om de unges situationer. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommuner og unge oplever, at Joannahuset skaber værdi for børn og unge i krise eller kriselignende situationer, men at både kommunerne og Joannahuset oplever udfordringer i samarbejdet om de unges situationer.

Nyhedsbrev januar 2023 fra det kommunale og regionale tilsyn

26.01.2023

I nyhedsbrevet for januar kan du læse fire nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ankestyrelsen sætter nye projekter i gang for at komme tættere på borgerne

20.01.2023

Telefonopkald og forklarende animationsfilm skal hjælpe borgere til en styrket dialog med Ankestyrelsen om deres sager. Idéerne til projekterne er blevet til i et samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte og borgere, der har erfaring med socialt udsathed.

Kommunerne kan justere hjælp til borgerne i tilfælde af leveringshindringer

17.01.2023

I nogle tilfælde kan kommunerne ikke levere den bevilgede hjælp til borgerne. Ankestyrelsen har undersøgt, hvornår kommunerne kan justere i hjælpen, og hvordan justeringerne så skal ske.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

10.01.2023

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om karpaltunnelsyndrom

05.01.2023

Sager om karpaltunnelsyndrom kan genoptages, hvis sagen er blevet afvist alene med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunne bekræfte diagnosen.

Sidst opdateret 10.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring