Gå til indhold

Tre nye praksisnotater inden for servicelovens område

Ankestyrelsen har offentliggjort tre nye praksisnotater inden for serviceloven. Læs med her, og bliv klogere på praksis om anbragte børns ret til samvær med netværk og familie samt merudgifter til børn og voksne efter servicelovens § 41 og § 100.

Praksisnotat om samvær efter servicelovens § 71

Ankestyrelsen har d. 4. oktober udarbejdet et praksisnotat, der handler om samvær med anbragte børn og unge. Praksisnotatet er baseret på lov om social service (serviceloven).

Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner mv. under anbringelsen uden for hjemmet.

I praksisnotatet kan du læse mere om lovgrundlaget, kommunens rolle og udgangspunktet i de konkrete sager.

Læs praksisnotatet her: Praksisnotat om samvær med anbragte børn - Oktober 2023 — Ankestyrelsen (ast.dk)

Notat om merudgifter efter § 41 i lov om social service

Dette praksisnotat er udarbejdet på baggrund af et møde i uge 39, hvor Ankestyrelsen satte fokus på sager om merudgifter efter servicelovens § 41.

  • 41 fastsætter, at familier med et mindreårigt barn i hjemmet, der er ramt af betydelig og varig nedsættelse af fysisk eller psykisk funktionsevne, har ret til dækning af nødvendige merudgifter. Ydelsen betinges af, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

I praksisnotatet kan du læse nærmere om lovgrundlag, praksis samt de konkrete sager, der blev behandlet på temamødet.

Læs praksisnotatet her: Notat om merudgifter efter § 41, i lov om social service — Ankestyrelsen (ast.dk)

Praksisnotat om merudgifter til voksne efter servicelovens § 100

Praksisnotatet er udarbejdet til et temamøde i uge 39.

På temamødet blev der behandlet 16 sager om nødvendige merudgifter til voksne efter servicelovens § 100. Formålet med merudgiftsydelsen er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Det er en betingelse, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

I praksisnotatet kan du læse mere om lovgrundlaget og de sager, der blev behandlet på temamødet.

Læs praksisnotatet her: Praksis om merudgifter til voksne - September 2023 — Ankestyrelsen (ast.dk)

Om praksisnotater:

Ankestyrelsen afgør løbende sager på møder med beskikkede medlemmer – såkaldte temamøder. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles. Praksisnotatet bliver sendt til de beskikkede medlemmer og offentliggjort her på vores hjemmeside.

Sidst opdateret 12.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring