Gå til indhold

Ankestyrelsen ønsker at anke dom til landsretten

Ankestyrelsen har den 25. oktober 2023 besluttet at anmode procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke Retten i Koldings dom af 11. oktober 2023 om dispensation for overskridelse af en frist i sygedagpengeloven til Vestre Landsret.

Ankestyrelsen ønsker at anke dommen, fordi vi - efter at have gennemgået dommens præmisser - finder, at der er tale om et potentielt principielt spørgsmål om det offentliges anvendelse af digital post i sagsbehandlingen, som der er behov for landsrettens vurdering af.

Sidst opdateret 07.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring