Gå til indhold

Nyheder 2023

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

05.06.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Minianalyse: Udfordringer med at oplyse sagerne på børnehandicapområdet viser sig i høje omgørelsesprocenter

12.05.2023

I en ny minianalyse stiller vi skarpt på Ankestyrelsens viden om børnehandicapområdet. Analysen er baseret på Ankestyrelsens undersøgelser, principmeddelelser og statistik fra vores klagesagsbehandling. Den viser, at kommunerne ikke altid får oplyst sagerne tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse.

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2022

02.05.2023

Dette er Ankestyrelsens niende årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg.

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af reglen om skærpet rådighedssanktion

21.04.2023

Undersøgelsen ser nærmere på kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion, der betyder ophør af borgerens ret til hjælp, når borgeren udviser en manglende vilje til at stå til rådighed. Undersøgelsen viser, at størstedelen af sagerne, som er indgået i undersøgelsen, er forkerte.

Undersøgelse: Koordineret tværgående samarbejde er afgørende ved problematisk skolefravær hos børn med handicap

17.04.2023

En ny undersøgelse beskriver samspillet mellem skoler, kommuner og familier i sager om børn med handicap og problematisk skolefravær. Undersøgelsen viser bl.a., at et koordineret samarbejde på tværs af sektorer er afgørende for en god håndtering af skolefraværet.

Engagerede medarbejdere skaber grøn omstilling i Ankestyrelsen

31.03.2023

Ankestyrelsen har som en af de første statslige institutioner etableret et bæredygtighedsråd, der skal bidrage til den grønne omstilling.

Ny dom fra Menneskerettigheds-domstolen om stedbarnsadoption og surrogataftaler

30.03.2023

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 6. december 2022 dom i en sag om stedbarnsadoption på baggrund af en kommerciel surrogataftale.

Tilsynet følger nu op på 26 kommuners behandling af sager om udsatte børn og unge i forhold til Børnesagsbarometret

29.03.2023

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen følger nu op overfor 26 kommuner i forhold til overholdelse af reglerne om bl.a. børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler efter serviceloven. Baggrunden er Ankestyrelsens årlige undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge – også kaldet Børnesagsbarometret.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

28.03.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om henholdsvis satser og danskbonus efter aktivloven samt udlandsophold og dets betydning for borgerens ydelse.

Ny principmeddelelse fra Ankestyrelsen

23.03.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelse.

Nyt rådgivningstilbud om minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner

21.03.2023

Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder nu som noget nyt gratis rådgivning til kommuner, der ønsker at styrke indsatsen overfor minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner.

Nye praksisnotater om ressourceforløb og førtidspension

16.03.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater om ressourceforløb og førtidspension.

Ankestyrelsen har afgjort cirka 3.900 klager over Udbetaling Danmark i 2021

16.03.2023

Udbetaling Danmark er blevet bedre til at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det viser en ny redegørelse fra Ankestyrelsen. I 2021 har vi stadfæstet Udbetaling Danmarks afgørelse i 90 pct. af afgørelserne. Det er et fremskridt i forhold til året før, hvor vi stadfæstede 84 pct. af afgørelserne.

Ny praksisundersøgelse: Sager om tab af erhvervsevne, som Ankestyrelsen hjemviser på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag

13.03.2023

Ankestyrelsen har undersøgt hvilke typer oplysninger, der mangler i sager om tab af erhvervsevne, der hjemvises på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag. Undersøgelsen viser blandt andet, at der i de gennemgåede sager oftest mangler lægelige oplysninger, og at det ofte er i sager, hvor der er konkurrerende eller forudbestående sygdomme.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

13.03.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ny undersøgelse: Håndtering af underretninger om udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund kan kræve særlig opmærksomhed i kommunerne

07.03.2023

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners erfaringer og udfordringer i sager om udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund, og hvordan kommunerne kan håndtere disse udfordringer – fx ved at arbejde mere med netværksafdækning.

Ny minianalyse: Kommunerne aftaler præcise formål ved virksomhedspraktik

06.03.2023

Denne minianalyse sammenholder viden fra to tidligere undersøgelser om virksomhedspraktik samt nye tal på området. Den viser, at kommunerne i vid udstrækning får aftalt det præcise formål med praktikken.

Ny undersøgelse: Tid, koordinering og fastholdelse af relationer er vigtigt, når et barn eller ung skal skifte anbringelsessted

02.03.2023

Ankestyrelsen har undersøgt hvordan fire kommuner arbejder med at sikre, at et skift af anbringelsessted foregår så skånsomt som muligt. Undersøgelsen viser, at tid til planlægning af skiftet, inddragelse af netværket omkring barnet og kontinuitet i barnets relationer er vigtige forudsætninger for et skånsomt skifte. Men undersøgelsen viser også, at kommunerne oplever en række forhold, som kan gøre det svært for dem at underbygge et skånsomt skift

Årsrapporten 2022 Klagenævnet for Specialundervisning

28.02.2023

Rapporten giver et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Nyhedsbrev fra det kommunale og regionale tilsyn - februar 2023

24.02.2023

I nyhedsbrevet for februar kan du læse otte nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrise

31.01.2023

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om bevilling af hjælp til dækning af ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen. Det sker på baggrund af en ny principmeddelelse. Vi genoptager en sag af egen drift, hvis den er i strid med den praksis, som vi nu har udmeldt i den nye principmeddelelse.

Ny undersøgelse om erfaringer med henvendelser fra unge til ungekrisecenteret Joannahuset

30.01.2023

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan unge benytter sig af og oplever Joannahuset, samt hvordan udvalgte kommuner og Joannahuset oplever samarbejdet om de unges situationer. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommuner og unge oplever, at Joannahuset skaber værdi for børn og unge i krise eller kriselignende situationer, men at både kommunerne og Joannahuset oplever udfordringer i samarbejdet om de unges situationer.

Nyhedsbrev januar 2023 fra det kommunale og regionale tilsyn

26.01.2023

I nyhedsbrevet for januar kan du læse fire nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ankestyrelsen sætter nye projekter i gang for at komme tættere på borgerne

20.01.2023

Telefonopkald og forklarende animationsfilm skal hjælpe borgere til en styrket dialog med Ankestyrelsen om deres sager. Idéerne til projekterne er blevet til i et samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte og borgere, der har erfaring med socialt udsathed.

Kommunerne kan justere hjælp til borgerne i tilfælde af leveringshindringer

17.01.2023

I nogle tilfælde kan kommunerne ikke levere den bevilgede hjælp til borgerne. Ankestyrelsen har undersøgt, hvornår kommunerne kan justere i hjælpen, og hvordan justeringerne så skal ske.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

10.01.2023

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om karpaltunnelsyndrom

05.01.2023

Sager om karpaltunnelsyndrom kan genoptages, hvis sagen er blevet afvist alene med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunne bekræfte diagnosen.

Sidst opdateret 10.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring