Gå til indhold

Ny dom fra Menneskerettigheds-domstolen om stedbarnsadoption og surrogataftaler

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 6. december 2022 dom i en sag om stedbarnsadoption på baggrund af en kommerciel surrogataftale.

Sagen handler om et afslag på stedbarnsadoption af to børn, som er født på baggrund af et surrogatforhold. Da der var ydet betaling for surrogatforholdet, var der sket en overtrædelse af betalingsforbuddet i adoptionslovens § 15.

I sagen fandt et flertal af dommerne ved Menneskerettighedsdomstolen, at der var sket en krænkelse af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, for så vidt angår børnenes ret til respekt for privatliv.

Ankestyrelsen har på baggrund af dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol genoptaget den konkrete sag.

Ankestyrelsen er desuden i gang med at vurdere, hvilken betydning den konkrete dom har for vores administrative praksis på området.

Læs dommen her

Sidst opdateret 30.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring