Gå til indhold

Tilsynet følger nu op på 26 kommuners behandling af sager om udsatte børn og unge i forhold til Børnesagsbarometret

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen følger nu op overfor 26 kommuner i forhold til overholdelse af reglerne om bl.a. børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler efter serviceloven. Baggrunden er Ankestyrelsens årlige undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge – også kaldet Børnesagsbarometret.

Børnesagsbarometret for 2022 har vist, at flere kommuner ikke overholder servicelovens regler om bl.a. at afholde børnesamtaler, udarbejde eller opdatere en børnefaglig undersøgelse og fristen for at udarbejde børnefaglige undersøgelser.

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen vil på baggrund af resultaterne i børnesagsbarometret undersøge de 26 kommuner nærmere.

Det kommunale tilsyn følger op i to faser. I første fase vil tilsynet i en generel udtalelse indskærpe gældende ret efter servicelovens bestemmelser om børnesamtaler og børnefaglige undersøgelser.

Den generelle udtalelse vil blive sendt til alle landets kommuner, så de er opmærksomme på reglerne om afholdelse af børnesamtaler og udarbejdelse og opdatering af børnefaglige undersøgelser, herunder fristen for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.

Anden fase er en vurdering af, om de 26 kommuners sagsbehandling er i overensstemmelse med reglerne på området. Dette vil ske på baggrund af en høring af de enkelte kommuner og deres svar på denne.

Disse kommuner indgår i undersøgelsen:

 1. Bornholm
 2. Esbjerg
 3. Favrskov
 4. Frederikshavn
 5. Frederikssund
 6. Furesø
 7. Gentofte
 8. Greve
 9. Hillerød
 10. Holbæk
 11. Jammerbugt
 12. Lolland
 13. Middelfart
 14. Nordfyn
 15. Odsherred
 16. Rebild
 17. Roskilde
 18. Rudersdal
 19. Silkeborg
 20. Skanderborg
 21. Stevns
 22. Svendborg
 23. Syddjurs
 24. Sønderborg
 25. Aalborg
 26. Aarhus 

Læs mere om børnesagsbarometret 2022

Om det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen:

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at regioner og kommuner generelt overholder de regler, der gælder for offentlige myndigheder. Her trækker vi blandt andet på Ankestyrelsens erfaringer med de klagesager, vi løbende modtager, når vi skal identificere områder i kommunerne, hvor der kunne være behov for en tilsynsindsats. Vi bruger også den viden, vi opnår i Ankestyrelsens undersøgelser fra fx Børnesagsbarometret.

Som tilsynsmyndighed prioriterer vi sager af generel og væsentlig betydning, og vi anser vejledning af kommuner og regioner i korrekt administration for en vigtig del af tilsynsopgaven.   

Tilsynet afgiver:

 • udtalelser om, hvorvidt kommunen eller regionen har administreret i overensstemmelse med lovgivningen.
 • forhåndsudtalelser til kommuner og regioner om juridiske spørgsmål, så de kan sikre, at deres fremtidige dispositioner holder sig inden for lovens rammer.
 • vejledning om tilsynets praksis gennem nyhedsbreve og artikler om tværgående kommunalretlige problematikker.

Tilsynets fogedfunktion

Ankestyrelsen kan ikke straffe kommuner/regioner for en ulovlig handling, herunder pålægge dem bøder som straf. Det har Ankestyrelsen ikke hjemmel til.  Men - hvis kommuner eller regioner ikke følger afgørelser fra Ankestyrelsen som klage- eller tilsynsmyndighed - kan Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed tvinge afgørelserne igennem.

Dette sker gennem tilsynets fogedfunktion. Om nødvendigt kan Ankestyrelsen give tvangsbøder til de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indtil de har efterlevet afgørelsen. Tvangsbøderne er ikke en straf men et middel til at få kommuner/regioner til at efterleve en afgørelse.

På børneområdet følger Ankestyrelsen systematisk op på, at vores pålæg om for eksempel børnefaglige undersøgelser bliver fulgt i kommunen. Undlader kommunen at svare på Ankestyrelsens pålæg, eller vil kommunen ikke efterleve pålægget, kan tilsynets fogedfunktion gennemtvinge pålægget, om nødvendigt ved hjælp af tvangsbøder.

Sidst opdateret 29.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring