Gå til indhold

Nye praksisnotater om ressourceforløb og førtidspension

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater om ressourceforløb og førtidspension.

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles. 

Vi har i marts 2023 afholdt et temamøde, hvor Beskæftigelsesudvalget har behandlet sager om ressourceforløb efter beskæftigelsesindsatsloven og førtidspension efter pensionsloven. 

Det første nye praksisnotat handler om beskæftigelsesindsatslovens bestemmelser om ressourceforløb. Langt de fleste sager, som er blevet behandlet på temamødet og gennemgået i praksisnotatet, er sager, hvor borgeren klager over kommunens henvisning af borgeren til ressourceforløb. 

Link til notatet 

Det andet notat handler om Ankestyrelsens praksis i sager om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.  Kommunen skal træffe afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, hvis borgeren ansøger om, at der alene skal tages stilling til spørgsmålet om førtidspension. 

Link til notatet 

I begge notater er der redegjort for relevante principmeddelelser på områderne. 

Husk også at tilmelde dig nyhedsbreve fra Ankestyrelsen, så du kan holde dig opdateret.

Sidst opdateret 16.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring