Gå til indhold

Ny minianalyse: Kommunerne aftaler præcise formål ved virksomhedspraktik

Denne minianalyse sammenholder viden fra to tidligere undersøgelser om virksomhedspraktik samt nye tal på området. Den viser, at kommunerne i vid udstrækning får aftalt det præcise formål med praktikken.

Minianalysen om virksomhedspraktisk sammenholder viden fra en undersøgelse, der belyste kommunernes praksis ud fra interview med kommuner og borgere, og en undersøgelse, der gennemgik 95 sager om virksomhedspraktik fra 20 kommuner.

Minianalysen viser, at kommunerne i vid udstrækning får aftalt det præcise formål med virksomhedspraktikken sammen med borgeren og virksomheden. Derudover præsenteres der opdaterede tal om emnet fra Ankestatistikken for 2022.

Hent publikationen

Sidst opdateret 06.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring