Gå til indhold

Ny undersøgelse om erfaringer med henvendelser fra unge til ungekrisecenteret Joannahuset

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan unge benytter sig af og oplever Joannahuset, samt hvordan udvalgte kommuner og Joannahuset oplever samarbejdet om de unges situationer. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommuner og unge oplever, at Joannahuset skaber værdi for børn og unge i krise eller kriselignende situationer, men at både kommunerne og Joannahuset oplever udfordringer i samarbejdet om de unges situationer.

Joannahuset er et krisecenter for børn og unge i København, der tilbyder omsorg, rådgivning og husly til unge i akut krise eller kriselignende situationer.
I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen talt med tre unge, som har benyttet sig af Joannahuset. Derudover har Ankestyrelsen interviewet Joannahuset, to udvalgte kommuner og et ungekrisecenter i Hamborg.
De tre unge, vi har talt med, har været glade for deres forløb hos Joannahuset. De fortæller, at Joannahuset har hjulpet dem med at opnå en god udvikling i deres sag.

To udvalgte kommuner fortæller, at de er glade for, at Joannahusets tilbud om et ungekrisecenter er tilgængeligt for unge mennesker. De oplever også, at de modtager velbeskrevne underretninger fra Joannahuset, og at Joannahusets arbejde er vigtigt og udfylder en vigtig rolle.

Undersøgelsen viser også, at både kommunerne og Joannahuset oplever mangler i lovgivningen og udfordringer i samarbejdet.

For Joannahuset handler det blandt andet om, at stedet oplever mangler i den nuværende lovgivning. Joannahuset savner generelt flere muligheder for, at der kan handles akut på de unges situationer, og at de unges perspektiv spiller en større rolle i sagsbehandlingen. Derudover savner Joannahuset mulighed for, at de unge kan have husly hos Joannahuset i mere end syv dage, samt at unge kan være anonyme i op til 48 timer, når de efterspørger husly hos Joannahuset.

For kommunerne handler det om, at der er behov for mere afklaring af Joannahusets rolle i samarbejdet om de unges situationer. Blandt andet har kommunerne blandede erfaringer med Joannahusets bisidderfunktion, hvor de oplever, at Joannahusets medarbejdere bliver overinvolverede i de unges sager, og at dette kan gøre det svært at samarbejde om de unges situation.
Undersøgelsen er bestilt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Læs undersøgelsen

Sidst opdateret 30.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring