Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse om ungekrisecenteret Joannahuset

Erfaringer med henvendelser fra børn og unge til ungekrisecenteret Joannahuset

Ankestyrelsen har undersøgt erfaringer med håndtering af henvendelser fra børn og unge i ungekrisecentret Joannahuset.

I undersøgelsen har vi talt med tre unge om, hvordan de har benyttet sig af og oplevet Joannahuset som et sted at henvende sig i akut krise eller kriselignende situationer. I undersøgelsen beskriver vi desuden, hvordan udvalgte kommuner og Joannahuset oplever samarbejdet om de unges situationer. Vi har også belyst erfaringer fra en tysk organisation der, ligesom Joannahuset, tilbyder støtte til børn og unge i akut krise eller kriselignende situationer.

Undersøgelsen indeholder en gennemgang af udvalgte elementer i gældende lovgivning, der er relevant, når myndigheder og andre aktører håndterer henvendelser fra børn og unge i krise eller kriselignende situationer. Derudover er undersøgelsen baseret på registreringer fra Joannahuset om henvendelser unge, interview med tre unge, der har benyttet sig af Joannahuset, interview med Joannahusets leder og medarbejdere, interview med ledere og rådgivere i to kommuner samt et interview med en leder fra et ungekrisecenter i Hamborg.

Undersøgelsen er bestilt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 05.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring