Gå til indhold

Undersøgelse: Koordineret tværgående samarbejde er afgørende ved problematisk skolefravær hos børn med handicap

En ny undersøgelse beskriver samspillet mellem skoler, kommuner og familier i sager om børn med handicap og problematisk skolefravær. Undersøgelsen viser bl.a., at et koordineret samarbejde på tværs af sektorer er afgørende for en god håndtering af skolefraværet.

Samspillet mellem skoler, kommuner og familier er afgørende i sager, der drejer sig om børn med handicap og problematisk skolefravær. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen, som har set på, hvordan kommuner håndterer sektoransvarsprincippet.

Både familier og kommuner er blevet interviewet, ligesom et mindre antal sager er blevet gennemgået. Alle de gennemgåede sager handler om afslag på tabt arbejdsfortjeneste blandt andet begrundet med sektoransvarsprincippet.

Sektoransvarsprincippet handler om, at alle offentlige myndigheder har ansvar for at sikre, at deres ydelser og services er tilgængelige for borgere med handicap. Når kommunerne giver afslag på tabt arbejdsfortjeneste begrundet med sektoransvarsprincippet, kan det eksempelvis være, at kommunen henviser til, at det er skolens ansvar at gøre det muligt for barnet at følge undervisningen.

Undersøgelsen kommer desuden med eksempler på typiske udfordringer med sektoransvarsprincippet i situationer med problematisk skolefravær blandt børn med handicap.

Det er Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen, der står bag undersøgelsen, som er bestilt af medlemmer af Det rådgivende Organ.

Læs hele undersøgelsen her

Det Rådgivende Organ består af repræsentanter fra: Kommunernes Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Børnerådet og JUSTITIA, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Institut for Menneskerettigheder og Rådet for Socialt Udsatte.

Sidst opdateret 17.04.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring