Gå til indhold

Ny undersøgelse: Tid, koordinering og fastholdelse af relationer er vigtigt, når et barn eller ung skal skifte anbringelsessted

Ankestyrelsen har undersøgt hvordan fire kommuner arbejder med at sikre, at et skift af anbringelsessted foregår så skånsomt som muligt. Undersøgelsen viser, at tid til planlægning af skiftet, inddragelse af netværket omkring barnet og kontinuitet i barnets relationer er vigtige forudsætninger for et skånsomt skifte. Men undersøgelsen viser også, at kommunerne oplever en række forhold, som kan gøre det svært for dem at underbygge et skånsomt skift

Et skift af anbringelsessted vil i nogle tilfælde være nødvendigt for at imødekomme ændrede behov hos et barn eller en ung. Men et skift er sjældent uden konsekvenser. Så hvordan sikrer kommunerne mest mulig skånsomhed, når et barn eller ung flytter til et nyt anbringelsessted?

I denne undersøgelse ser vi, at de grundlæggende forudsætninger for skånsomhed ved skift af anbringelsessted er de samme, uanset om et skift af anbringelsessted sker med samtykke, uden samtykke eller grundet en udefrakommende begivenhed.

Kommunerne fremhæver tid til planlægning, inddragelse af netværket omkring barnet og kontinuitet i barnets relationer og hverdag som centrale forudsætninger for, at skiftet foregår så skånsomt som muligt.

I undersøgelsen peger kommunerne også på flere problemstillinger, som udfordrer skånsomheden i skiftet. De oplever, at der mangler både plejefamilier og institutioner at vælge imellem, når de skal finde et nyt anbringelsessted samtidigt med, at tidsrammen for et skift ofte kan være meget kort.

Det udfordrer en række forhold, som ellers understøtter skånsomhed i skiftet - eksempelvis kontinuitet i skoletilbud, geografisk nærhed til den biologiske familie, matchning af barn og anbringelsessted, tid til planlægning og inddragelse af barnet i forløbet.

Læs undersøgelsen her

Sidst opdateret 10.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring