Gå til indhold

Årsrapporten 2022 Klagenævnet for Specialundervisning

Rapporten giver et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Årsrapporten for Klagenævnet for Specialundervisning viser blandt andet, at nævnet også i år har behandlet flere sager med børn, der gennem længere tid ikke har været i skole og fortsat ikke er i skole, mens sagen behandles i klagenævnet.

Den viser også, at klagenævnet modtager en meget stor andel af årets klagesager i forårs- og sommermånederne, og at det fortsat er utilstrækkelig eller manglende begrundelse i afgørelserne, der er den største udfordring for kommunerne i sagsbehandlingen.

Rapporten indeholder foruden cases og temaer også statistik på nævnets sager.

Årsrapporten henvender sig til interesseorganisationer, myndigheder og borgere med interesse for området.

Se hele årsrapporten

Sidst opdateret 28.02.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring