Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankestyrelsens principmeddelelse 1-23 om ekstraordinære udgifter til el-, gas- og varmeudgifter - social begivenhed - førtidspensionist - stigende priser - energikrise - energiudgift - enkeltudgift - uforudsigelighed - forebyggende sigte

Principmeddelelsen 1-23 handler om hjælp til dækning af ekstraudgifter til varme, gas og el, på grund af forsyningskrisen. Principmeddelelsen fastslår, at de ekstraordinært høje varme-, gas- og eludgifter ikke i sig selv udgør en social begivenhed. 

Principmeddelelsen fastslår også, at behovet for hjælp til dækning af ekstraudgifterne til varme, gas og el vedrørende perioden fra den 1. oktober 2021 og frem til udgangen af april 2023 vedrører en kort afgrænset periode og skyldes faktorer, som behovet for hjælp til de ekstraordinært høje varme-, gas- og eludgifter må generelt anses for uforudsigelige for den enkelte borger. 

Derudover fastslår principmeddelelsen, at ekstraudgifter til varme, gas og el i perioden fra den 1. oktober 2021 og til udgangen af april 2023 som udgangspunkt må anses for rimeligt begrundede enkeltudgifter.

Læs hele principmeddelelsen


Ankestyrelsens principmeddelelse 2-23 om beboerindskudslån – pligtlån – medansøger – solidarisk hæftelse – gæld til tidligere beboerindskudslån, som ikke er afviklet – uafviklet lån

Principmeddelelsen fastslår, at et beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler om pligtlån ikke ansøges som husstand, men af en eller flere ansøgere. Kommunen kan derfor ikke betinge bevilling af et pligtlån af, at husstandsmedlemmer skal medansøge om beboerindskudslån eller i øvrigt hæfte solidarisk for lånet. 

Principmeddelelsen fastslår også, at det kun er en ansøgers uafviklede gæld vedrørende et tidligere modtaget beboerindskudslån, bevilget efter reglerne om pligtlån, som kan danne grundlag for et afslag på en ansøgning om et beboerindskudslån. Der kan ikke gives afslag med denne begrundelse, hvis et husstandsmedlem, som ikke er ansøger, har uafviklet gæld vedrørende et tidligere modtaget beboerindskudslån.

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 13.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring