Gå til indhold

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af reglen om skærpet rådighedssanktion

Undersøgelsen ser nærmere på kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion, der betyder ophør af borgerens ret til hjælp, når borgeren udviser en manglende vilje til at stå til rådighed. Undersøgelsen viser, at størstedelen af sagerne, som er indgået i undersøgelsen, er forkerte.

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af udvalgte kommuners praksis i sager, hvor de har truffet afgørelse om en skærpet rådighedssanktion over for en job- eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager.
Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af 61 sager fra 14 kommuner, og den viser, at størstedelen af sagerne, som er indgået i undersøgelsen, er forkerte. Herunder alle de 26 sager, hvor borgeren er aktivitetsparat.

Begrundelser og oplysninger er ikke tilstrækkelige
I sagerne er der eksempler på, at kommunerne ikke begrunder sagerne tilstrækkeligt, når de vurderer, at en borger med sin adfærd udviser manglende vilje til rådighed. Der er også eksempler på, at kommuner ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt eller ikke har forholdt sig til, om der var andre forhold end de rimelige grunde til, at en aktivitetsparat borger ikke skal opfylde sin rådighedsforpligtelse, herunder om en sanktion ville fremme den aktivitetsparate borgers rådighed.

Opfølgning på baggrund af undersøgelsen
På baggrund af undersøgelsen tilbyder Ankestyrelsen de deltagende kommuner et dialogmøde, hvor resultaterne og anbefalingerne fra undersøgelsen gennemgås for at styrke kommunernes praksis på sanktionsområdet.

Ankestyrelsen har desuden fulgt op på undersøgelsen ved at bede de deltagende kommuner om, at behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunens praksis på et møde i kommunalbestyrelsen.

Ankestyrelsen har også bedt de deltagende kommuner om at orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder hvilke foranstaltninger kommunalbestyrelsen har besluttet at iværksætte på baggrund af undersøgelsens resultater.

Baggrund for undersøgelsen
Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, som blev indgået d. 16. november 2018. Ifølge aftalen skal der udarbejdes tre praksisundersøgelser af kommunernes brug af sanktionsreglerne, så kommunernes anvendelse af de nye regler kan følges tæt.

Denne undersøgelse om kommunernes brug af reglen om skærpet rådighedssanktion er den anden af de tre undersøgelser, som Ankestyrelsen udarbejder.

Læs undersøgelsen her

Læs den politiske aftale her

Læs den første undersøgelse om sanktioner "om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale"

Ankestyrelsens tilbud om læringsaktiviteter på beskæftigelsesområdet:

Ankestyrelsen tilbyder hvert år en række åbne kurser på alle vores lovområder til alle kommuner. Bl.a. tilbyder vi kurser på beskæftigelsesområdet, som alle kommuner kan tilmelde sig via Ankestyrelsens hjemmeside. I 2023 tilbyder vi fire åbne kurser om sanktioner.

Kommunerne har herudover mulighed for at booke Ankestyrelsen til kurser, hvor vi underviser i sanktionsbestemmelserne.

Ankestyrelsen udvikler desuden e-læringsforløb henvendt til sagsbehandlere bl.a. på sanktionsområdet.Sidst opdateret 21.04.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring