Gå til indhold

Ankestyrelsen sætter nye projekter i gang for at komme tættere på borgerne

Telefonopkald og forklarende animationsfilm skal hjælpe borgere til en styrket dialog med Ankestyrelsen om deres sager. Idéerne til projekterne er blevet til i et samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte og borgere, der har erfaring med socialt udsathed.

I Ankestyrelsen arbejder vi med systematisk borgerdeltagelse og har to nye projekter, som skal styrke målet om, at borgere og Ankestyrelsen kommer tættere på hinanden.

Telefonopkald
Ankestyrelsen sætter her i foråret et pilotprojekt i gang, hvor borgere med arbejdsskadesager vil modtage telefonopkald fra en sagsbehandler i Ankestyrelsen. Formålet med projektet er at afdække, om det skaber en værdi for borgerne, at vi ringer til dem om deres sag, og hvornår i sagens behandling det skal ske.

Et telefonopkald til borgerne kan have flere formål, fx at høre borgerens tvivl om, hvad der kommer til at ske under sagens behandling i Ankestyrelsen.
Det kan også være at høre, hvad borgeren har at fortælle om sin sag, og samtidig kan Ankestyrelsen forklare, hvad der ligger til grund for vores afgørelse, og hvilke oplysninger vi allerede har fået fra førsteinstansen.

Animationsfilm om ankesag
Ankestyrelsen vil som noget nyt bruge mere visuel kommunikation. Mere visuel kommunikation kan skabe en større forståelse for, hvad der sker, når en sag bliver behandlet i Ankestyrelsen. Det skal ske i de breve, borgere modtager som kvittering for, at vi har fået deres ankesag.

Kvitteringsbrevene vil have et link til en video, der fortæller, hvordan en sag behandles i styrelsen. Formålet er at give borgerne en bedre forståelse af sagsforløbet, gøre opmærksom på de muligheder borgeren har for at holde sig orienteret om sagen, og hvordan de kan bidrage med informationer til sagsbehandlingen.

Filmen om sagens behandling i Ankestyrelsen kan, sammen med andre animationsfilm om Ankestyrelsen, ses her.

Øvrige tiltag
Ankestyrelsen er, på baggrund af de input vi har fået, også i gang med at undersøge mulighederne for at indføre en digital løsning, så borgere kan følge deres sags gang i Ankestyrelsen.

Vi har også udarbejdet et sæt ”Principper for den gode tilgang til borgeren”, som blandt andet betyder, at vi løbende skal møde borgere på vores sagsområder for at blive klogere på deres ønsker og behov.

Principperne indebærer desuden, at vi skal tænke borgerdeltagelse ind i alle de projekter, vi gennemfører, for at sikre at borgerperspektivet kommer med.

Du kan læse mere om Ankestyrelsens samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte her

Sidst opdateret 20.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring