Gå til indhold

Nyt rådgivningstilbud om minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner

Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder nu som noget nyt gratis rådgivning til kommuner, der ønsker at styrke indsatsen overfor minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner.

Formålet med rådgivningen er at styrke kommunernes arbejde med:

  • opsporing af minoritetsetniske børn, unge og familier i mistrivsel i almenområdet
  • håndtering af underretninger hos myndighed
  • valg af indsats i sagsbehandlingen

Som led i rådgivningen tilbyder vi eksempelvis opkvalificering i forhold til:

  • Samarbejde mellem almenområdet og myndighed
  • Kvalitetsforståelse i sager om familier med minoritetsetnisk baggrund
  • Håndtering af sproglige barrierer, negativ social kontrol, forældres traumer eller problemstillinger i forhold til skolegang, kriminalitet mv.

Rådgivningen tilpasses kommunernes konkrete behov for opkvalificering og er målrettet faglig ledelse og fagpersoner fra både myndighed, almenområdet og det specialiserede område.

Rådgivningen er gratis og kan fx vare 3-6 måneder alt efter konkrete ønsker.

Der er mulighed for at ansøge om et rådgivningsforløb løbende. Ansøgningsprocessen består af en indledende dialog om jeres behov og ønsker til rådgivning, hvorefter vi indgår en aftale om samarbejde.

Hvis I ønsker at høre mere om rådgivningen, og hvordan vi kan understøtte jeres arbejde, så kontakt projektleder Kristine Lagoni på mobil +45 91 37 02 99 eller mail kril@socialstyrelsen.dk

Initiativets baggrund

I den politiske aftale om reformen Børnene Først er der en opmærksomhed på, at børn og unge med minoritetsetnisk baggrund får den nødvendige hjælp og støtte fra landets kommuner.

Det er derfor besluttet, at der skal etableres et udgående indsatsteam, der skal tilbyde kommunerne et rådgivningsforløb med henblik på at styrke kommunernes håndtering af underretninger og iværksættelse af relevante foranstaltninger i forhold til børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Aftaletekst: Børnene først (2021)

Velfærdspolitisk analyse: Underretninger og sociale foranstaltninger fordelt på herkomst (2021)

Sidst opdateret 21.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring