Gå til indhold

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrise

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om bevilling af hjælp til dækning af ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen. Det sker på baggrund af en ny principmeddelelse. Vi genoptager en sag af egen drift, hvis den er i strid med den praksis, som vi nu har udmeldt i den nye principmeddelelse.

På baggrund af en henvendelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har Ankestyrelsen genovervejet sin administrative praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el i lyset af den forsyningskrise, der har været siden 1. oktober 2021.

Ankestyrelsen har nu delvist ændret sin administrative praksis og har offentliggjort en ny principmeddelelse, som også behandler andre spørgsmål om hjælp til dækning af rimeligt begrundede enkeltudgifter. Principmeddelelsen hedder 1-23.

Som udgangspunkt er det en betingelse for hjælp efter aktivlovens § 81, at de udgifter, man søger om hjælp til, er uforudsigelige, og at der ikke er behov for hjælp måned efter måned.

Praksisændringen indebærer dog:

1) at forsyningskrisen i perioden fra 1. oktober 2021 til udgangen af april 2023 er en så ekstraordinær situation, at ekstraudgifterne (ikke normaludgifterne) generelt har været uforudsigelige for borgerne, og

2) at perioden fra 1. oktober 2021 til udgangen af april 2023 skal anses for at være en kortere afgrænset periode. Det betyder, at der vil kunne bevilges hjælp, selvom der er behov for hjælp måned efter måned i hele den periode, hvor ekstraudgifterne generelt har været uforudsigelige.

Der kan kun bevilges hjælp til ekstraudgifterne, hvis de øvrige betingelser i aktivlovens § 81 er opfyldt, herunder at borgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale dem.

Vi genoptager sager om enkeltudgifter til varme, gas og el

I perioden fra den 1. oktober 2021 og indtil den 15. oktober 2022 har Ankestyrelsen afgjort sager om hjælp til dækning af energiudgifter, hvor vi har truffet afgørelse med henvisning til, at udgiften ikke har været uforudsigelig eller ikke vedrører en kortere afgrænset periode.

Vi kan selv identificere de sager, der skal genoptages som følge af praksisændringen.

Vi er ved at gennemgå sagerne og kontakter selv de borgere, som er berørt af problemstillingen.

Det er den myndighed, der senest har afgjort sagen, der skal se på sagen igen. Kommunerne skal derfor genoptage sager, de har afgjort i perioden fra den 1. oktober 2021 og indtil offentliggørelsen af principmeddelelsen, hvis sagerne ikke er afgjort i overensstemmelse med principmeddelelsen, og borgeren ikke har klaget til Ankestyrelsen.

Vi har sendt orienteringsbreve til alle kommuner og KL.

Læs den nye principmeddelelse her

Sidst opdateret 31.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring